Comparteix:

12 places d'Administratiu/va

Places D'Administratiu/iva

DADES DE LES PLACES
Nom de la places 12 places d' Administratiu/iva
Relació de places Relació places i àmbit específic de les places (annex 1 de les bases)
Perfils genèrics Perfil genèric places (annex 2)
Escala Administratiu/iva (subgrup C1-C2)
Jornada Partida
DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Bases de la convocatòria RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-2219/299

Publicació: 21/7/2022

Sol·licitud Formulari electrònic per fer la sol·licitud del 21 al 28 de juliol de 2022 i adjuntar la documentació requerida a la base segona
Termini presentació sol·licituds

Del  21 al 28 de juliol de 2022

Llista provisional  de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-2513/328

Publicació: 12/9/2022

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 21 de setembre de 2022

Motius d'exclusió als processos selectius

Llista definitiva de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-2716/351

Publicació: 23/9/2022

RESULTAT FINAL

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-2778/360

Publicació: 27/9/2022