Comparteix:

Concurs Estabilització places de l'Àmbit de Manteniment

Torn lliure

La informació i la comunicació dels tràmits i actes administratius del procés de selecció, de les proves i dels resultats es publicarà en aquesta pàgina.

A efectes de comunicacions el Tribunal de les proves té la seu al Servei de Desenvolupament Professional, planta 3a. de l'edifici Vèrtex, plaça Eusebi Güell, 6, 08034 Barcelona amb correu electrònic de contacte sdp.concursospas@upc.edu.

 

                                                                DADES DE LA CONVOCATÒRIA                                                              

 

 Bases de la convocatòria

Resol. 307/2021, de 3 de març publicada al DOGC núm. 8360, de 9/3/2021

Publicació DOGC (català)

Publicación DOGC (castellano)

Relació de places convocades de l'àmbit de manteniment

Annex 1 de les Bases convocatòria

Perfil plaça d'encarregat/da de manteniment grup 3: 

 Total 1 plaça

UTG Campus Diagonal-Besòs

Data publicació: 9/3/2021

Perfils places de tècnic/a de manteniment grup 3:

Total 3 places

UTG Àmbit de Nàutica

UTG Campus Diagonal-Besòs

Servei d'Esports

Data publicació: 9/3/2021

Procediment presentació de la sol·licitud

Instruccions per presentar la sol·licitud

Sol·licitud de participació i accés al registre telemàtic

Sol·licitud

Accés al registre electrònic

Termini de presentació de sol·licituds

Del 9 de març fins el dia 22 de març de 2021 a les 23:59 h

Calendari dies inhàbils 2021

Llista provisional de persones admeses i excloses

Resolució 585/2021, de 29 d'abril

 Data publicació: 30/4/2021

 

Motius d'exclusió

Accedeix al registre electrònic per fer al·legacions termini dia 11 de maig 2021

Llista provisional de persones exemptes i de persones que hauran de fer la prova de coneixements de llengua catalana i/o castellana

Resolució 586/2021, de 29 d'abril

Data publicació: 30/4/2021

 

Accedeix al registre electrònic per fer al·legacions termini dia 11 de maig 2021

Constitució tribunal, data i lloc

30 d'abril de 2021 a les 11:30 hores telemàtica

 

Composició del tribunal

Membres titulars:

 

President:   Pedro Serrano Garcia
Secretària:  Mireia Oltra Díez
Vocals:

 • Juan Ambel Santoyo
 • Cristina Domínguez Muñoz
 • Camilo Bernad Pañella
 • Manuel Blanes Priego

 

Membres suplents:

 

President:   Carlos Laffitte Orti
Secretària:  Judith Cardelús Castells

Vocals:

 • Luis Candela Galindo
 • Maria Ángeles Garcia Pedrero
 • José Marín Sierra
 • Pere Roca Mas

Tribunal constituït (en data 30/4/21)

 

President:   Pedro Serrano Garcia
Secretària:  Mireia Oltra Díez
Vocals:

 • Juan Ambel Santoyo
 • Cristina Domínguez Muñoz
 • José Marín Sierra
 • Manuel Blanes Priego

Llista definitiva de persones admeses i excloses                             

Resolució 665/2021, de 13 de maig

Data publicació: 14/5/2021

Llista definitiva de persones exemptes i de persones convocades a la realització de la prova de coneixements de llengua catalana i/o castellana

Resolució 666/2021, de 13 de maig

Data publicació: 14/5/2021

Resultats de les proves de coneixements de llengua catalana i/a castellana

Convocatòria al primer i segon exercici de la primera fase de les proves de capacitat i a la prova de coneixements de llengua catalana

Data publicació: 2/7/2021

 

Resultat de la prova de coneixements de llengua catalana

Data publicació: 15/7/2021

DESENVOLUPAMENT I VALORACIÓ DEL CONCURS
PRIMERA FASE: PROVES DE CAPACITAT

Primer exercici: qüestionari de coneixements test i/o de resposta breu

Convocatòria al primer i segon exercici de la primera fase de les proves de capacitat i a la prova de coneixements de llengua catalana

Data publicació: 2/7/2021

 

Resultats 1er exercici estabilització Manteniment

Data publicació: 15/7/2021

Segon exercici: supòsit pràctic professional

Resultats 2n exercici estabilització Manteniment

Data publicació: 21/7/2021

Tercer exercici: entrevista personal

Prevista la seva realització al juliol: dies 28 i 29 de juliol

Data publicació: 2/7/2021

 

Convocatòria al 3er exercici de la primera fase de les proves de capacitat

 Data publicació: 21/7/2021

 

Resultats 3er exercici estabilització Manteniment

Data publicació: 29/7/2021

SEGONA FASE: VALORACIÓ DELS MÈRITS

Valoració provisional i definitiva de la segona fase

Resultat valoració mèrits estabilització

Data publicació: 21/7/2021

QUALIFICACIONS FINALS

 Qualificacions finals

 

Resultats puntuació final estabilització Manteniment

Data publicació: 29/7/2021

 

Rectificació d'errada aritmètica puntuació final estabilització  Manteniment

Data publicació: 29/7/2021

RESULTAT DE LA CONVOCATÒRIA

 Resultat final

Resolució 1106/2021, de 29 de juliol

Data publicació: 29/7/2021