Vés al contingut (premeu Retorn)

Concurs Estabilització places de l' Àmbit TIC

Torn lliure

La informació i la comunicació dels tràmits i actes administratius del procés de selecció, de les proves i dels resultats es publicarà en aquesta pàgina.

A efectes de comunicacions el Tribunal de les proves té la seu al Servei de Desenvolupament Professional, planta 3a. de l'edifici Vèrtex, plaça Eusebi Güell, 6, 08034 Barcelona amb correu electrònic de contacte sdp.concursospas@upc.edu.

 

                                                                DADES DE LA CONVOCATÒRIA                                                              

 

 

Bases de la convocatòria

Resol. 322/2021, de 5 de març publicada al DOGC núm.8362, de 11/3/2021


Publicació DOGC (català)

Publicación DOGC (castellano)


Nota: per una incidència tècnica en la publicació del DOGC, a l'annex 1 apareix unificat el número del nivell de les places amb el número de places ofertades. Publicació correcció DOGC núm. 8365, de 15/3/2021 en català. Publicación corrección DOGC en castellano.

Relació de places Àmbit TIC convocades

Annex 1 de les Bases convocatòria

Perfils de places de grup 1 de Tècnic/a en Informàtica i Comunicacions nivell 1:

 

 Total 4 places

Servei Disseny i Desenvolupament de Solucions TIC

Servei Suport TIC i Innovació

Àrea TIC

UTG Campus Diagonal-Besòs

Data publicació: 11/3/2021

Perfils de places de grup 2 de Tècnic/a en Informàtica i Comunicacions nivell 2:

 

Total 7 places

Servei Disseny i Desenvolupament de Solucions TIC

Gabinet Projectes TIC Específics

UTG Campus Diagonal-Besòs

UTG Àmbit TIC Campus Nord

Data publicació: 11/3/2021

Perfils de places de grup 3 de Suport  en Informàtica i Comunicacions nivell 2:

 

Total 9 places

UTG Àmbit de Camins

UTG Campus Baix Llobregat

UTG Àmbit Arquitectura de Barcelona

UTG Àmbit Arquitectura de Sant Cugat

UTG Àmbit Enginyeria Industrial de Barcelona

UTG Àmbit Edificació de Barcelona

UTG Campus Diagonal-Besòs

UTG Àmbit TIC Campus Nord

Data publicació: 11/3/2021

Procediment presentació de la sol·licitud

Instruccions per presentar la sol·licitud

Sol·licitud de participació i accés al registre telemàtic

Sol·licitud

Accés al registre electrònic

Termini de presentació de sol·licituds

D' 11 de març fins el dia 24 de març de 2021

a les 23:59 h

Calendari dies inhàbils 2021

Llista provisional de persones admeses i excloses

Resolució 651/2021, d'11 de maig

 Data publicació: 12/5/2021


Motius d'exclusió

Accedeix al registre electrònic per fer al·legacions fins el dia 21 de maig de 2021

Llista provisional de persones exemptes i de persones que hauran de fer la prova de coneixements de llengua catalana i/o castellana

Resolució 652/2021, d'11 de maig

Data publicació: 12/5/2021

 

Accedeix al registre electrònic per fer al·legacions fins el dia 21 de maig de 2021

Constitució tribunal, data i lloc

 18 de maig de 2021 telemàtica

 

Composició del tribunal

Membres titulars:

 

President:   Pedro Serrano Garcia
Secretària:  Mireia Oltra Díez
Vocals:   
 • Rosa Maria Martín Santiago
 • Cristina Domínguez Muñoz
 • Xavier Majoral Clols
 • Alexandre Canturri Ruiz

Membres suplents:

 

President:   Carlos Laffitte Orti
Secretària:  Judith Cardelús Castells

Vocals:

 • Antonio Fernández Jiménez
 • Maria Ángeles Garcia Pedrero
 • Francisco Bassas Serramia
 • Susana Martín Coyo
Tribunal constituït (en data 18/5/2021)
President:   Pedro Serrano Garcia
Secretària:  Mireia Oltra Díez
Vocals:   
 • Rosa Maria Martín Santiago
 • Cristina Domínguez Muñoz
 • Xavier Majoral Clols
 • Alexandre Canturri Ruiz

Llista definitiva de persones admeses i excloses                             

Resolució 756/2021,  de 28 de maig

Data publicació: 1/6/2021

Llista definitiva de persones exemptes i de persones convocades a la realització de la prova de coneixements de llengua catalana i/o castellana

Resolució 757/2021, de 28 de maig

Data publicació: 1/6/2021

Resultats de les proves de coneixements de llengua catalana i/a castellana

Convocatòria al primer i segon exercici de la primera fase de proves de capacitat i a la prova de coneixements de llengua catalana.

Data publicació: 22/6/2021


Resultats de la prova de llengua catalana

Data publicació: 7/7/2021

DESENVOLUPAMENT I VALORACIÓ DEL CONCURS
PRIMERA FASE: PROVES DE CAPACITAT

Primer exercici: qüestionari de coneixements test i/o de resposta breu

Convocatòria al primer i segon exercici de la primera fase de proves de capacitat i a la prova de coneixements de llengua catalana.

Data publicació: 22/6/2021


Resultats 1er exercici estabilització TIC

Data publicació: 7/7/2021

Segon exercici: supòsit pràctic professional

Resultats 2n exercici estabilització TIC

Data publicació: 15/7/2021

Tercer exercici: entrevista personal

Prevista la seva realització segona quinzena de juliol: dies 21, 22, 23, 26 i 27 de juliol

Data publicació: 1/7/2021


Convocatòria al 3er exercici de la primera fase de les proves de capacitat

Data publicació: 16/7/2021


Resultats 3er exercici estabilització TIC

Data publicació: 28/7/2021

SEGONA FASE: VALORACIÓ DELS MÈRITS

Valoració provisional i definitiva de la segona fase

Resultats valoració mèrits estabilització TIC

Data publicació: 16/7/2021

QUALIFICACIONS FINALS

 Qualificacions finals

 

Resultats puntuació final estabilització TIC

Data publicació: 29/7/2021

RESULTAT DE LA CONVOCATÒRIA

 Resultat final

Resolució 1101/2021, de 29 de juliol

Data publicació: 29/7/2021