Comparteix:

192-83

Tècnic/a de taller i laboratori

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la plaça Tècnic/a de taller i laboratori 
Codis places 192-83
Unitat UTG Campus de Terrassa
Perfil genèric Tècnic/a de taller i laboratori nivell 3
Grup 3
Complement lloc treball O
Jornada Partida
Perfil específic (requisits i competències)

Perfil 192-83 (publicat 30/9/2022)

Perfil 192-83 rectificat (publicat 14/11/2022)

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-2733/353

Publicada: 30/9/2022

Publicació DOGC núm.8762 (català)

Publicación DOGC núm. 8762 (castellano)


Esmena a l'annex 1 de les bases

Publicada: 3/10/2022

DOGC 8767 (català) / (castellano)

Esmena al perfil 192-83 (annex 1 bases)

Publicada: 14/11/2022

DOGC 8795 (català) / (castellano)

Termini de presentació de sol·licituds

Del 30 de setembre al 14 d'octubre de 2022

Accediu al formulari del registre electrònic i adjunteu la documentació requerida a la base quarta de la convocatòria

Llista provisional de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-3432/432

Publicada: 11/11/2022

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 22 de novembre 

Motius d'exclusió als processos selectius

Llista definitiva de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-3585/470

Publicada: 29/11/2022

Membres del tribunal

Mercedes Jiménez Lara

Daniel Guerrero Verdu   

Felicidad Barrio Zayas

Jose Marin Sierra

Manuel Blanes Priego

Data constitució tribunal

 24 de novembre 2022 a les 11:15 hores de forma telemàtica

Convocatòria a prova i a la prova de coneixements de llengua catalana

Convocatòria a prova i a la prova de coneixements de llengua catalana

Publicada: 19/12/2022

Valoració de la prova de català,  de la primera part de la prova i convocatòria a la segona part de la prova

Valoració de la prova de català,  de la primera part de la prova i convocatòria a la segona part de la prova

Publicada: 16/1/2023

Valoració de la segona part de la prova i convocatòria a entrevista

Valoració de la segona part de la prova i convocatòria a entrevista

Publicada: 25/1/2023

Qualificacions finals

Qualificacions finals

Publicada: 13/2/2023

RESULTAT FINAL

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-489/49

Publicada: 13/2/2023