Comparteix:

184-32

Responsable SIC

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la plaça Responsable SIC
Codis places 184-32
Unitat UTG Campus de Manresa
Perfil genèric Responsable SIC
Grup 1
Complement lloc treball D
Jornada Partida
Perfil específic (requisits i competències)

Perfil 184-32 (Annex 1 de les Bases)

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-2470/319

Publicada: 5/9/2022

Termini de presentació de sol·licituds

Del 6 al 15 de setembre de 2022

Sol·licitud Formulari electrònic per fer la sol·licitud  del 6 al 15 de setembre de 2022 i adjuntar la documentació requerida a la base tercera de la convocatòria
Llista provisional i definitiva de persones admeses i excloses

 RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-2665/342

Publicada: 22/9/2022

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 3 d'octubre

Motius d'exclusió als processos selectius

Constitució del tribunal 4 d'octubre de 2022 de forma telemàtica. La data es modifica al dia 7 d'octubre a les 9:30 hores.

 

Composició del tribunal

Inmaculada Gómez Gómez

Francesc Mancho Ferreras

Cristina Domínguez Muñoz

Oriol Rico Millan

Alexandre Canturri Ruiz

Criteris de valoració i convocatòria a prova

Publicació de criteris de la prova i entrevista i convocatòria a prova dels torns de trasllat de diferent especialitat i de promoció

Publicació: 17.10.2022

Valoració de la prova i convocatòria a entrevista

Valoració de la prova i convocatòria a entrevista

Publicada: 3/11/2022

Valoracions entrevista i qualificacions finals

Qualificacions finals

Publicada: 24/11/2022

RESULTAT FINAL

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-3549/456

Publicada: 24/11/2022