Comparteix:

185-34

Cap de  Manteniment i Obres

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la plaça Cap de Manteniment i Obres
Codis places 185-34
Unitat UTG Àmbit Arquitectura de Sant Cugat
Perfil genèric Cap de Manteniment nivell 2
Grup 2
Complement lloc treball E
Jornada Partida
Perfil específic (requisits i competències)

Perfil 185-34 (Annex 1 de les Bases)

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-3277/413

Publicada: 3/11/2022

Termini de presentació de sol·licituds

Del 4 al 15 de novembre de 2022

Sol·licitud Formulari electrònic per fer la sol·licitud del 4 al 15 de novembre de 2022 i adjuntar la documentació requerida a la base tercera de la convocatòria
Llista provisional i definitiva de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-3551/457

Publicada: 24/11/2022

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 5 de desembre 

Motius d'exclusió als processos selectius

Llista definitiva de persones admeses i excloses

La llista provisional de persones admeses i excloses esdevé definitiva

Constitució del tribunal 19 de desembre de 2022 a les 13 hores de forma telemàtica

 

Composició del tribunal

Mercè Pascual Ibañez

Juan Ambel Santoyo

Felicidad Barrio Zayas

Manuel Romera García

Diego Campanario Rodríguez

Criteris de valoració i convocatòria a prova

Criteris de valoració i convocatòria a prova

Publicada: 10/1/2023

Es convoca conjuntament a prova als torns de trasllat de diferent especialitat i de promoció

Valoració de la prova i convocatòria a entrevista

Valoració de la prova i convocatòria a entrevista

Publicada: 3/2/2023

Valoració entrevista i qualificacions finals

Valoració entrevista i qualificacions finals

Publicada: 16/2/2023

RESULTAT FINAL

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-567/62

Publicada: 16/2/2023