Comparteix:

172-16

Responsable Recepció de Tarda

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la plaça Responsable Recepció Tarda
Codis places 172-16
Unitat UTG Àmbit de Nàutica
Perfil genèric Responsable Recepció Tarda
Grup 3
Complement lloc treball P
Jornada Tarda
Perfil específic (requisits i competències)

Perfil 172-16 (Annex 1 de les Bases)

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-651/59

Publicada: 28/2/2022

Termini de presentació de sol·licituds

De l'1 al 10 de març de 2022

Accedeix al registre electrònic

Sol·licitud Sol·licitud concurs laboral intern
Llista provisional de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-864/103

Publicada: 17/3/2022

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 28 de març de 2022

Motius d'exclusió als processos selectius


Llista definitiva de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-956/121

Publicada: 30/3/2022

Constitució del tribunal

RESULTAT FINAL

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-1023/137

Publicada: 8/4/2022