Comparteix:

182-32

Tècnic/a de taller i laboratori
DADES DE LA PLAÇA
Nom de la plaça

Tècnic/a de taller i laboratori

Codi plaça 182-32
Unitat

UTG Campus Vilanova i la Geltrú

Perfil específic plaça (requisits i competències)

Perfil 182-32 (annex 1 de les bases)

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-1646/206

Publicada: 12/5/2023

Termini de presentació de sol·licituds

Del 15 al 24 de maig de 2023

Sol·licitud Formulari electrònic per fer la sol·licitud del 15 al 24 de maig de 2023 i adjuntar la documentació requerida a la base tercera de la convocatòria
Llista provisional de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-1922/244

Publicada: 26/5/2023

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 7 de juny de 2023


Motius d'exclusió als processos selectius

Llista definitiva de persones admeses i excloses La llista provisional de persones admeses i excloses esdevé definitiva.
Constitució del tribunal
Composició del tribunal
Convocatòria prova
Valoracions de la prova i convocatòria entrevista

RESULTAT FINAL

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-2049/259

Publicada: 13/6/2023