Comparteix:

194-120

Encarregat/ada de Manteniment

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la plaça

Encarregat/ada de Manteniment

Codi plaça 194-120
Unitat

UTG Campus Diagonal-Besós

Perfil específic plaça (requisits i competències)

Perfil 194-120 (annex 1 de les bases)

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-759/99

Publicada: 6/3/2023

Termini de presentació de sol·licituds

Del 7 al 16 de març de 2023

Sol·licitud Formulari electrònic per fer la sol·licitud del 7 al 16 de març de 2023 i adjuntar la documentació requerida a la base tercera de la convocatòria
Llista provisional de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-1012/140

Publicada: 22/3/2023

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 31 de març de 2023

Motius d'exclusió als processos selectius

Llista definitiva de persones admeses i excloses La llista provisional de persones admeses i excloses esdevé definitiva.
Constitució del tribunal 14 d'abril de 2023 a les 10 hores telemàtica
Composició del tribunal

Alfred Gil Bonet
Javier Alonso Carrasco

Felicidad Barrio Zayas

Isabel Simó Goberna

Francisco Ruiz Nieto

Convocatòria prova

Convocatòria a prova

Publicada: 28/4/2023

Convocatòria entrevista En cas de superar la prova, es farà el mateix dia a continuació l'entrevista
Valoracions de la prova

Valoracions de la prova

Publicada: 17/5/2023

RESULTAT FINAL

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-1744/215

Publicada: 17/5/2023