Comparteix:

Places de tècnic/a de taller i laboratori, tècnic/a de suport en biblioteca, tècnic/a de recerca, de l'àmbit de manteniment i de l'àmbit TIC

Torn trasllat mateix grup, categoria (perfil) i especialitat

La informació i la comunicació dels tràmits i actes administratius del procés de selecció, de les proves i dels resultats es publicarà en aquesta pàgina.

A efectes de comunicacions el Tribunal de les proves té la seu al Servei de Desenvolupament Professional, planta 3a. de l'edifici Vèrtex, plaça Eusebi Güell, 6, 08034 Barcelona amb correu electrònic de contacte sdp.concursospas@upc.edu.

 

                                                                DADES DE LA CONVOCATÒRIA                                                              

Bases de la convocatòria

Resolució 1338/2021, de 22 d'octubre

Data publicació: 27/10/2021

Relació de places convocades

Annex 1 de les Bases convocatòria

Perfils places de grup 1 de tècnic/a de taller i laboratori:

 

 Total 5 places

UTG Àmbit Camins

UTG Campus Vilanova

UTG Àmbit Arquitectura St Cugat

UTG Àmbit Enginyeria Industrial Bcn

UTG Campus Diagonal-Besòs

Perfils places de grup 2 de tècnic/a de taller i laboratori:

 

Total 10 places

UTG Àmbit Camins

UTG Campus Manresa

UTG Àmbit Enginyeria Industrial de Bcn

UTG Campus Terrassa

UTG Campus Diagonal-Besòs

Perfils places de grup 3 de tècnic/a de taller i laboratori:

 

 

Total 19 places

UTG Àmbit Camins

UTG Campus Baix Llobregat

UTG Campus Vilanova

UTG Àmbit Enginyeria Industrial Bcn

UTG Campus Terrassa

UTG Campus Diagonal-Besòs

UTG Àmbit TIC Campus Nord

Perfil places de tècnic/a de suport en biblioteca

 

Total 6 places

Perfil específic pel conjunt de les places

Perfil plaça de tècnic/a de recerca

Total 1 plaça

UTG Àmbit de Matemàtiques

Perfils places de l'àmbit de manteniment

1 perfil encarregat/ada de manteniment de grup 3:

UTG Campus Diagonal-Besòs

 

3 perfils tècnic/a de manteniment de grup 3:

UTG Àmbit de Nàutica

UTG Campus Diagonal-Besòs

Servei d'Esports

Perfils places de grup 1 de l'àmbit TIC:

 

Total 3 places

Servei Disseny i Desenvolupament de Solucions TIC

Àrea TIC

UTG Campus Diagonal-Besòs

Perfils places de grup 2 de l'àmbit TIC:

 

Total 7 places

Servei Disseny i Desenvolupament de Solucions TIC

Gabinet Projectes TIC Específics

UTG Campus Diagonal-Besòs

UTG Campus Diagonal-Besòs

UTG Campus Diagonal-Besòs

UTG Àmbit TIC Campus Nord

Perfils places de grup 3 de l'àmbit TIC:

 

Total 9 places

UTG Àmbit de Camins

UTG Campus Baix Llobregat

UTG Àmbit Arquitectura de Barcelona

UTG Àmbit Arquitectura de Sant Cugat

UTG Àmbit Enginyeria Industrial de Barcelona

UTG Àmbit Edificació de Barcelona

UTG Campus Diagonal-Besòs

UTG Àmbit TIC Campus Nord

UTG Àmbit TIC Campus Nord

Sol·licitud de participació i accés al registre telemàtic

Sol·licitud de participació a la seu electrònica

 

Termini de presentació de sol·licituds

Del 28 d'octubre a les 9:00 h fins el 9 de novembre de 2021 a les 23:59 h

Calendari dies inhàbils 2021

Llista provisional de persones admeses i excloses plaça de tècnic/a de recerca

Resolució 1455/2021, de 16 de novembre

Data publicació: 19/11/2021


Motius d'exclusió

Accedeix al registre electrònic per fer al·legacions termini 30 de novembre de 2021

Llista provisional de persones admeses i excloses places de l'àmbit de manteniment

Resolució 1456/2021, de 16 de novembre

Data publicació: 19/11/2021


Motius d'exclusió

Accedeix al registre electrònic per fer al·legacions termini 30 de novembre de 2021

Llista provisional de persones admeses i excloses places de tècnic/a de suport en biblioteca

Resolució 1457/2021, de 16 de novembre

Data publicació: 19/11/2021


Motius d'exclusió

Accedeix al registre electrònic per fer al·legacions termini 30 de novembre de 2021

Llista provisional de persones admeses i excloses places de tècnic/a de taller i laboratori

Resolució 1458/2021, de 16 de novembre

Data publicació: 19/11/2021


Motius d'exclusió

Accedeix al registre electrònic per fer al·legacions termini 30 de novembre de 2021

Llista provisional de persones admeses i excloses places de l'àmbit TIC

Resolució 1537/2021, de 26 de novembre

Data publicació: 29/11/2021


Motius d'exclusió

Accedeix al registre electrònic per fer al·legacions termini 10 de desembre de 2021

Constitució tribunal, data i lloc

17 de novembre de 2021 a les 9:30 hores a la sala 209 de l'edifici Vèrtex

 Composició del tribunal

Rosa Maria Martin Santiago

Cristina Domínguez Muñoz

Oscar Poncelas López

Susana Martin Coyo

Luisa Vicente Rodríguez

Llista definitiva de persones admeses i excloses places de l'àmbit TIC                            

Resolució1596/2021, de 13 de desembre

Data publicació: 14/12/2021

RESULTAT FINAL PLAÇA TÈCNIC/A DE RECERCA

Resolució 1610/2021, de 16 de desembre

Data publicació: 17/12/2021

RESULTAT FINAL PLACES  DE L' ÀMBIT DE MANTENIMENT

Resolució 1611/2021, de 16 de desembre

Data publicació: 17/12/2021

RESULTAT FINAL PLACES TÈCNIC/A TALLER I LABORATORI

Resolució 1612/2021, de 16 de desembre

Data publicació: 17/12/2021

RESULTAT PLACES TÈCNIC/A SUPORT EN BIBLIOTECA

Resolució 1613/2021, de 16 de desembre

Data publicació: 17/12/2021

RESULTAT PLACES DE L' ÀMBIT TIC

Resolució 1621/2021, de 16 de desembre

Data publicació: 17/12/2021

NOU TERMINI DE SOL·LICITUDS PLACES CODIS 192-67, 192-68, 192-69 i 171-68

 

Sol·licitud de participació a les places codis 192-67, 192-68, 192-69 i 171-68 i accés a la seu electrònica
Llista de persones admeses i excloses places codis 192-67, 192-68, 192-69 i 171-68

Data publicació: 13/1/2022


Motius d'exclusió

Accedeix al registre electrònic per fer al·legacions termini 24 de gener de 2022

RESULTAT PLACES TÈCNIC/A TALLER I LABORATORI CODIS 192-67, 192-68 I 192-69

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-396/31

Data publicació: 7/2/2022

RESULTAT PLAÇA DE L'ÀMBIT TIC CODI 171-68

Data publicació: 7/2/2022