Comparteix:

020-07

Tècnic/a

Tota la informació (publicació de llistes, preselecció de persones, convocatòria de prova i/o entrevista,...) es publicarà en aquest apartat considerant que s'ha fet la notificació a les persones interessades

 

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la plaça Tècnic/a
Codi de la plaça 020-07
Destinació Servei de Desenvolupament Professional
Perfil genèric Tècnic/a de gestió nivell 2
Escala Gestió (subgrup A2)
Perfil específic (competències) i condicions del lloc de treball

Perfil de la plaça (annex 1 de les bases)

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Bases de la convocatòria

Resolució 1382/2021, de 28 d'octubre

Publicació: 2.11.2021

Sol·licitud

Sol·licitud de participació a la convocatòria per presentar a la seu electrònica

Termini de presentació de sol·licituds

Del 3 al 16 de novembre de 2021 fins les 23:59 hores

Accediu al registre electrònic i adjunteu la sol·licitud i la documentació requerida en el tercer punt de les bases de la convocatòria

Llista provisional de persones admeses i excloses

Resolució 1554/2021, de l'1 de desembre

Publicació: 1.12.2021


Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 14 de desembre de 2021

Titulacions equivalents als certificats de nivell de català

Motius d'exclusió als processos selectius

Composició Tribunal

Paco Navallas Ramos

Pilar Batanero González

Angeles García Pedrero

Cristina Domínguez Muñoz

Neus Salleras Grau

Constitució tribunal, data i lloc 9 de desembre de 2021 a les 10 hores a la sala VS209 de l'edifici Vèrtex
Llista definitiva de persones admeses i excloses

Resolució 1608/2021, de 15 de desembre

Publicació: 17.12.2021

Desenvolupament del concurs i criteris de valoració

Desenvolupament del concurs i criteris de valoració de la preselecció de currículums, de la prova i de l'entrevista

Publicació: 21/12/2021

Persones preseleccionades i convocatòria a proves Persones candidates que han superat la preselecció de currículums i es convoquen a una prova selectiva i a la prova de coneixements de català

Publicació: 23/12/2021

Data i lloc de la prova

11 de gener de 2022, a les 15:00 hores a l'Edifici Vèrtex, Plaça Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona

Persones que han superat la prova i es convoquen a una entrevista Qualificació de la prova, persones candidates que han superat la prova i es convoquen a una entrevista selectiva

Publicació: 19/1/2022

Data i lloc de l'entrevista 21 de gener de 2022 de forma telemàtica

RESULTAT FINAL

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-303/20

Publicació: 26/1/2022