Comparteix:

192-60

Tota la informació (publicació de llistes, criteris de selecció, preselecció de persones, convocatòria de prova i/o entrevista,...) es publica en aquest apartat considerant que s'ha fet la notificació a les persones interessades
DADES DE LA PLAÇA
Nom de la plaça Tècnic/a
Codi concurs 192-60
Unitat UTG Campus Terrassa
Perfil genèric Tècnic/a de gestió nivell 2

Perfil específic

Perfil específic plaça (Annex 1 de les Bases)

Publicació: 1/2/2021

Escala/nivell A2/ Nivell 22
Contracte Interinatge
Sou brut anual 37.200,80 €
Jornada          Partida de 35 hores
Lloc de treball Terrassa
DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Bases de la convocatòria

Resol.142/2021, de 29 de gener

Publicació: 1/2/2021

Sol·licitud

Sol·licitud

Termini de presentació de sol·licituds

8 de febrer de 2021

Accediu al registre electrònic

Llista provisional de persones admeses i excloses

Resolució 221/2021, de 12 de febrer

Publicació: 16/2/2021

motius d'exclusió

Accediu al registre electrònic per fer les al·legacions fins  el dia 25 de febrer de 2021

Llista definitiva de persones admeses i excloses

Resolució 296/2021, de 26 de febrer

Publicació: 1/3/2021

Composició del tribunal Maria del Carmen Martínez Vilor
Mercedes Jiménez Lara
Andreu Quesada Gómez
Felicidad Barrio Zayas
Raquel Miguel Gay
Constitució del tribunal, data i lloc 19 de febrer de 2021
CALENDARI
Desenvolupament del concurs, criteris de valoració

Desenvolupament del concurs i criteris de valoració

Publicació: 3/3/2021

Candidats que superen la preselecció del currículum i convocatòria a prova Candidats que superen la preselecció del currículum i convocatòria a prova

Publicació: 4/3/2021

Data i lloc prova 11 de març de 2021
Convocatòria a entrevista

Candidats que superen la prova i es convoquen a una entrevista selectiva

Correcció: la data correcte del document de la convocatòria és 17 de març de 2021

Publicació: 17/3/2021

Data i lloc entrevista

 23 de març de 2021.Telemàticament.

RESULTAT FINAL

Resolució 411/2021, de 25 de març

Publicació: 26/3/2021