Comparteix:

033-12

Tècnic/a

Tota la informació (publicació de llistes, preselecció de persones, convocatòria de prova i/o entrevista,...) es publicarà en aquest apartat considerant que s'ha fet la notificació a les persones interessades

 

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la plaça Tècnic/a
Codi de la plaça 033-12
Destinació Servei Contractació Administrativa i Compres
Referència fons "Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència -Finançat per la
Unió Europea – NextGenerationEU."
Perfil genèric Tècnic/a de gestió nivell 2
Escala Gestió (subgrup A2)
Perfil específic (competències) i condicions del lloc de treball

Perfil de la plaça (annex 1 de les bases)

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-1162/158

Publicació: 29.4.2022

Sol·licitud

Formulari electrònic per fer la sol·licitud del 2 al 13 de maig de 2022 i adjuntar la documentació requerida en el punt tercer de les bases

Termini de presentació de sol·licituds

Del 2 al 13 de maig de 2022

Llista provisional de persones admeses i excloses

 RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-1394/200

Publicació: 24.5.2022

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 2 de juny de 2022 

Titulacions equivalents als certificats de nivell de català

Motius d'exclusió als processos selectius

 

Composició Tribunal

Pilar Batanero González
Jordi Escola López
Maria Aurelia González Àlvarez
Felicidad Barrio Zayas
Andreu Quesada Gómez
Constitució tribunal, data i lloc 3 de juny de 2022 a les 10:30 hores telemàtica
Llista definitiva de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-1534/229

Publicació: 3.6.2022

Desenvolupament del concurs, criteris de valoració i convocatòria a prova

Desenvolupament del concurs, criteris de valoració i convocatòria a prova

Publicació: 10.6.2022

Puntuacions de la prova i convocatòria a entrevista

Puntuacions de la prova i convocatòria a entrevista

Publicació: 23.6.2022

Puntuacions de l'entrevista i qualificacions finals

 Puntuacions de l'entrevista i qualificacions finals

Publicació: 4.7.2022

RESULTAT FINAL

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-1969/264

Publicació: 4.7.2022