Comparteix:

020-11

Tècnic/a

Tota la informació (publicació de llistes, preselecció de persones, convocatòria de prova i/o entrevista,...) es publicarà en aquest apartat considerant que s'ha fet la notificació a les persones interessades

 

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la plaça Tècnic/a
Codi de la plaça 020-11
Destinació Servei de Desenvolupament Professional
Perfil genèric Tècnic/a de gestió nivell 1
Escala Tècnic/a de gestió (subgrup A1)
Perfil específic (competències) i condicions del lloc de treball

Perfil de la plaça (annex 1 de les bases)

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-1263/174

Publicació: 11.5.2022

Sol·licitud

Formulari electrònic per fer la sol·licitud del 12 al 25 de maig de 2022 i adjuntar la documentació requerida en el punt tercer de les bases

Termini de presentació de sol·licituds

Del 12 al 25 de maig de 2022

Llista provisional de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-1456/215

Publicació: 31.5.2022

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 10 de juny 

Titulacions equivalents als certificats de nivell de català

Motius d'exclusió als processos selectius

 

Composició Tribunal

Francisco Javier Navallas Ramos

Pilar Batanero González  

Maria Angeles García Pedrero

Cristina Domínguez Muñoz

Carmen Fernández Gutiérrez

Constitució tribunal, data i lloc 15 de juny de 2022 a les 10 hores de forma telemàtica
Llista definitiva de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-1676/238

Publicació: 16.6.2022

Desenvolupament del concurs i criteris de valoració

Desenvolupament del concurs i criteris de valoració

Publicació: 20.6.2022

Persones preseleccionades i convocatòria a proves

Valoració de la primera fase (persones preseleccionades) i convocatòria a prova

Publicació: 21.6.2022

Data i lloc de la prova

28 de juny de 2022, a les 11:00 hores

Edifici Vèrtex, Plaça Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona

Puntuacions de la prova, persones que han superat la prova i es convoquen a una entrevista Qualificació de la prova, persones candidates que han superat la prova i es convoquen a una entrevista selectiva

Publicació: 4.7.2022

Data i lloc de l'entrevista 7 de juliol de 2022, de forma telemàtica a través de Google Meet
Puntuacions de l'entrevista i qualificacions finals

Valoració entrevista i qualificacions finals

Publicació: 14.7.2022

RESULTAT FINAL

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-2101/279

Publicació: 14.7.2022