Comparteix:

044-05

Tècnic/a

Tota la informació (publicació de llistes, preselecció de persones, convocatòria de prova i/o entrevista,...) es publicarà en aquest apartat considerant que s'ha fet la notificació a les persones interessades

 

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la plaça Tècnic/a
Codi de la plaça 044-05
Destinació Servei Suport TIC i la Innovació
Perfil genèric Tècnic/a de gestió nivell 2
Escala Gestió (subgrup A2)
Perfil específic (competències) i condicions del lloc de treball

Perfil de la plaça (annex 1 de les bases)

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-2761/356

Publicació: 28.9.2022

Sol·licitud

Formulari electrònic per fer la sol·licitud del 29 de setembre al 13 d'octubre de 2022 i adjuntar la documentació requerida en el punt tercer de les bases

Termini de presentació de sol·licituds

Del 29 de setembre al 13 d'octubre de 2022

Llista provisional de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-3077/388
Publicació: 18.10.2022

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 27 d'octubre

Titulacions equivalents als certificats de nivell de català

Motius d'exclusió als processos selectius

Constitució tribunal, data i lloc

25 de novembre de 2022 a les 10:45 hores de forma telemàtica
Composició Tribunal

Jaume Fusté Pratdesaba

Lluís Pérez Alcaraz

Rosario Martin García

Felicidad Barrio Zayas

Ricardo de la Vega Alemparte

Llista definitiva de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-3298/418

Publicació: 7.11.2022

Desenvolupament del concurs i criteris de valoració

Desenvolupament del concurs i criteris de valoració

Publicació: 22.12.2022

Persones preseleccionades i convocatòria a proves

Persones preseleccionades i convocatòria a proves

Publicació: 22.12.2022

Data i lloc de la prova

Dia: 6 de febrer de 2023

Hora: 10:00 hores

Lloc: Edifici Vèrtex Aula VS202 Plaça Eusebi Güell, 6 (Campus Nord UPC) 08034 Barcelona 

RESULTAT FINAL i NOU TERMINI SOL·LICITUDS

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-648/80

Publicació: 28.2.2023

Termini de presentació de sol·licituds
De l'1 al 14 de març de 2023
Llista provisional de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-976/126

Publicació: 17.3.2023

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 28 de març

Titulacions equivalents als certificats de nivell de català

Motius d'exclusió als processos selectius

Llista definitiva de persones admeses i excloses
La llista provisional de persones admeses i excloses esdevé definitiva.
Desenvolupament del concurs i criteris de valoració

Desenvolupament del concurs i criteris de valoració

Publicació: 17.4.2023

Persones preseleccionades i convocatòria a prova

Persones preseleccionades i convocatòria a prova

Publicació: 18.4.2023

 

Data i lloc de la prova

Data: 4 de maig de 2023

Hora: 10:00

Lloc: Edifici Vèrtex, aula VS 202. Plaça Eusebi Güell 6 - 08034 Barcelona

Valoracions de la prova

Valoracions de la prova

Publicació: 18.5.2023

RESULTAT FINAL

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-1783/221

Publicació: 18.5.2023