Comparteix:

188-129

Tècnic/a d'Administració

Tota la informació (publicació de llistes, preselecció de persones, convocatòria de prova i/o entrevista,...) es publicarà en aquest apartat considerant que s'ha fet la notificació a les persones interessades

 

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la plaça Tècnic/a d'Administració
Codi de la plaça 188-129
Destinació UTG Àmbit Enginyeria Industrial de Barcelona
Perfil genèric Tècnic/a de gestió nivell 3
Escala Administratiu/iva (subgrup C1)
Perfil específic (competències) i condicions del lloc de treball

Perfil de la plaça (annex 1 de les bases)

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-3234/408

Publicació: 2.11.2022

Sol·licitud

Formulari electrònic per fer la sol·licitud del 3 al 16 de novembre de 2022 i adjuntar la documentació requerida en el punt tercer de les bases

Termini de presentació de sol·licituds

Del 3 al 16 de novembre de 2022

Llista provisional de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-3615/475

Publicació: 29.11.2022

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 12 de desembre 

Titulacions equivalents als certificats de nivell de català

Motius d'exclusió als processos selectius

Constitució tribunal, data i lloc

19 de desembre de 2022 a les 10 hores de forma telemàtica

 

Composició Tribunal

Víctor Cullell Tebe

Elena Galindo Gil

Maria Carmen Lucas Carmona

Felicidad Barrio Zayas

Mercè Andrés Díaz

Llista definitiva de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-3820/500

Publicació: 19.12.2022

Desenvolupament del concurs i criteris de valoració  i convocatòria a proves

Desenvolupament del concurs i criteris de valoració  i convocatòria a proves

Publicació: 13.12.2022

Data i lloc de la prova

Dia: 20 de gener de 2023

Hora: 10:00 hores
Lloc: Edifici Vèrtex
Aula VS202 soterrani segon (prova)
Plaça Eusebi Güell, 6 (Campus Nord UPC) 08034 Barcelona

Puntuacions de la prova, persones que han superat la prova i es convoquen a una entrevista

Puntuacions de la prova, persones que han superat la prova i es convoquen a una entrevista

Publicació: 7.2.2023

Data i lloc de l'entrevista

Dia: 15 de febrer de 2023

Lloc: Edifici Vèrtex, sala 208 (segona planta de l’edifici). Plaça Eusebi Güell, 6 (Campus Nord UPC)

08034 Barcelona

Puntuacions de l'entrevista i qualificacions finals

Puntuacions finals i qualificacions finals

Publicació: 24.2.2023

RESULTAT FINAL

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-649/81

Publicació: 24.2.2023