Comparteix:

640-33

Tècnic/a

Tota la informació (publicació de llistes, preselecció de persones, convocatòria de prova i/o entrevista,...) es publicarà en aquest apartat considerant que s'ha fet la notificació a les persones interessades

 

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la plaça Tècnic/a
Codi de la plaça 640-33
Destinació Servei de Llengües i Terminologia
Perfil genèric Tècnic/a de gestió nivell 1
Escala Tècnica de gestió (Subgrup A1)
Perfil específic (competències) i condicions del lloc de treball

Perfil de la plaça (annex 1 de les bases)

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-1549/197

Publicació: 3.5.2023

Sol·licitud

Formulari electrònic per fer la sol·licitud del 4 al 17 de maig de 2023 i adjuntar la documentació requerida en la base quarta

Termini de presentació de sol·licituds

Del 4 al 17 de maig de 2023

Llista provisional de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-1903/240

Publicació: 26/5/2023

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 7 de juny


Titulacions equivalents als certificats de nivell de català

Motius d'exclusió als processos selectius

Membres del tribunal

Ana Rosa Cánovas Pérez

Marta de Blas Abante

Montserrat Noró Castells

Carla Mateo Lagé

Lara Aguila Feijoo
Constitució tribunal, data i lloc 31 de maig de 2023 a les 10 hores de forma telemàtica
Llista definitiva de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-2036/257

Publicació: 9/6/2023

Convocatòria prova coneixements llengua catalana

Convocatòria prova de català

Publicació: 9/6/2023

Desenvolupament del concurs i criteris de valoració

Desenvolupament del concurs i criteris de valoració

Publicació: 20/6/2023

Persones preseleccionades i convocatòria a entrevista

Persones preseleccionades i convocatòria a entrevista

Publicació: 21/6/2023

Puntuacions de l'entrevista i qualificacions finals

Puntuacions de l'entrevista i qualificacions finals

Publicació: 3/7/2023

RESULTAT FINAL

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-2351/283

Publicació: 3/7/2023