Comparteix:

051-11

Tècnic/a

Tota la informació (publicació de llistes, preselecció de persones, convocatòria de prova i/o entrevista,...) es publicarà en aquest apartat considerant que s'ha fet la notificació a les persones interessades

 

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la plaça Tècnic/a
Codi de la plaça 051-11
Destinació Servei de Desenvolupament Organitzatiu
Perfil genèric Tècnic/a de gestió nivell 2
Escala Gestió (Subgrup A2)
Perfil específic (competències) i condicions del lloc de treball

Perfil de la plaça (annex 1 de les bases)

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-1863/236

Publicació: 29.5.2023

Sol·licitud

Formulari electrònic per fer la sol·licitud del 30 de maig al 13 de juny de 2023 i adjuntar la documentació requerida en la base quarta

Termini de presentació de sol·licituds

Del 30 de maig al 13 de juny de 2023

Llista provisional de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-2140/266

Publicada: 19/6/2023

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 28 de juny


Titulacions equivalents als certificats de nivell de català

Motius d'exclusió als processos selectius

Membres del tribunal

Gema Díaz Luna

Montse Mulet Pérez

Vanesa Ranchal Martin

Carla Mateo Lagé

Ivette García Manuel

Constitució tribunal, data i lloc 4 de juliol de 2023 a les 10 hores de forma telemàtica
Llista definitiva de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-2372/289

Publicada: 3/7/2023

Desenvolupament del concurs i criteris de valoració

Desenvolupament del concurs i criteris de valoració

Publicada: 26/7/2023

Persones preseleccionades i convocatòria a prova

Persones preseleccionades i convocatòria a prova

Publicada: 27/7/2023

Data i lloc de la prova 22 de setembre 2023, edifici Vèrtex (Campus Nord)
Puntuacions de la prova, persones que han superat la prova i es convoquen a una entrevista

Qualificació de la prova, persones que han superat la prova i convocatòria a entrevista

Publicada: 4/10/2023

Data i lloc de l'entrevista 11 d'octubre de 2023, edifici Vèrtex (Campus Nord)
Puntuacions de l'entrevista i qualificacions finals

Puntuacions de l'entrevista i qualificacions finals

Publicada: 20/10/2023

RESULTAT FINAL

RESOLUCIÓ 103_SAiP_PTGAS-2023-3763/45

Publicada: 20/10/2023