Comparteix:

188-139

Tècnic/a

Tota la informació (publicació de llistes, preselecció de persones, convocatòria de prova i/o entrevista,...) es publicarà en aquest apartat considerant que s'ha fet la notificació a les persones interessades

 

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la plaça Tècnic/a
Codi de la plaça 188-139
Destinació UTG Àmbit Enginyeria Industrial de Barcelona
Perfil genèric Tècnic/a de gestió nivell 1
Escala Tècnica de gestió (Subgrup A1)
Perfil específic (competències) i condicions del lloc de treball

Perfil de la plaça (annex 1 de les bases)

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-247/24

Publicació: 24.1.2023

Sol·licitud

Formulari electrònic per fer la sol·licitud del 25 de gener fins al 7 de febrer de 2023 i adjuntar la documentació requerida en el punt tercer de les bases

Termini de presentació de sol·licituds

Del 25 de gener fins al 7 de febrer de 2023

Llista provisional de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-524/52

Publicació: 14.2.2023

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 23 de febrer

Titulacions equivalents als certificats de nivell de català

Motius d'exclusió als processos selectius

Constitució tribunal, data i lloc

1 de març de 2023 a les 12:30 hores de forma telemàtica
Composició Tribunal

Mercè Pascual Ibañez

Maria Elena Galindo Gil

Mireia Mata Pou

Felicidad Barrio Zayas

Aurora Martinez Morote

Llista definitiva de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-700/90

Publicació: 28.2.2023

Convocatòria a la prova de coneixements de llengua catalana

Convocatòria a la prova de coneixements de llengua catalana

Publicació: 28.2.2023

Desenvolupament del concurs i criteris de valoració

Desenvolupament del concurs i criteris de valoració

Publicació: 9.3.2023

Persones preseleccionades i convocatòria a proves

Persones preseleccionades i convocatòria a prova

Publicació: 10.3.2023

Valoracions de la prova de coneixements de llengua catalana

Valoracions prova de català

Publicació: 13.3.2023

Puntuacions de la prova, persones que han superat la prova i es convoquen a una entrevista

Puntuacions de la prova, persones que han superat la prova i es convoquen a una entrevista

Publicació: 31.3.2023

Data i lloc de l'entrevista

Data: 11.4.2023

Lloc: Edifici Vèrtex, Sala 107
Plaça Eusebi Güell, 6 (Campus Nord UPC) 08034 Barcelona

Puntuacions de l'entrevista i qualificacions finals

Valoracions de l'entrevista i qualificacions finals

Publicació: 24.4.2023

RESULTAT FINAL

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-1334/174

Publicació: 24.4.2023