Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Convocatòries PAS / Convocatòries Concursos i Oposicions del PAS / Oposicions funcionari / Oposicions escala de gestió (subgrup A2), places de prevenció / Torn Lliure / Convocatòria proves selectives accés escala de gestió (subgrup A2), places de prevenció

Convocatòria proves selectives accés escala de gestió (subgrup A2), places de prevenció

Torn lliure

La informació i la comunicació dels tràmits i actes administratius del procés de selecció, de les proves i dels resultats es publicarà en aquesta pàgina.

A efectes de comunicacions el Tribunal de les proves té la seu al Servei de Desenvolupament Professional, planta 3a. de l'edifici Vèrtex, plaça Eusebi Güell, 6, 08034 Barcelona amb correu electrònic de contacte sdp.concursospas@upc.edu

 

                                                                DADES DE CONVOCATÒRIA                                                              

 

Bases de la convocatòria
Resol. 1165/2021, de 20 de setembre publicada al DOGC núm. 8513, de 30/9/2021


Publicació DOGC (text en català)
Publicación DOGC (texto en castellano)
Escala De gestió (subgrup A2)
Torn Lliure

Perfils específics (Annex 1 de les bases).

 

Total: 2 places

 

Perfil 1: Prevenció seguretat i higiene en  l'àmbit universitari públic


Perfil 2: Prevenció ergonomia i risc psicosocial en l'àmbit universitari públic

Data publicació: 1/10/2021

Temari general per als dos perfils (Annex 2 de les bases) Temari general per als dos perfils

Data publicació: 1/10/2021

Competències personals requerides (Annex 3 de les bases) Competències personals dels 2 perfils

Data publicació: 1/10/2021

Accés formulari de sol·licitud Formulari de sol·licitud a la seu electrònica
(a partir del dia 1/10/2021 a les 10 hores)
Termini presentació sol·licituds De l'1 d'octubre fins el 29 d'octubre de 2021 a les 23:59 hores

Calendari dies inhàbils 2021

Llista provisional de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-247/7

Data publicació: 19/1/2022


Accedeix al Registre electrònic per fer al·legacions fins el 2 de febrer 2022


Motius d'exclusió als processos selectius

Llista provisional de persones exemptes de realitzar l'exercici de coneixements de català i les que han de fer la prova de coneixements de català

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-249/8

Data publicació: 19/1/2022


Titulacions equivalents als certificats de nivell de català


Accedeix al Registre electrònic per fer al·legacions fins el 2 de febrer 2022

Constitució tribunal, data, hora i lloc 25 de febrer de 2022, a les 10:00 hores. Telemàtica.

 

Composició del tribunal

Tribunal titular:

President:   Josep Barco Herrero
Secretària:  Cristina Domínguez Muñoz
Vocals:        Jaume Fusté Pratdesaba      
                     Artur Sans Estivill
                     Neus Salleras Grau

 

Suplents:

President:   Carlos Laffitte Orti
Secretària:  Angels Garcia Pedrero
Vocals:        Elena Galindo Gil
                     Dídac Guardia Martínez
                     Raquel Miguel Gay

 

Tribunal constituït el 25/02/2022 :

President:   Josep Barco Herrero
Secretària:  Cristina Domínguez Muñoz
Vocals:        Jaume Fusté Pratdesaba      
                     Artur Sans Estivill
                     Neus Salleras Grau

Llista definitiva de persones admeses i excloses                             

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-876/106

Data publicació: 18/3/2022

Llista definitiva de persones exemptes i persones convocades a la realització de la prova de coneixements de català

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-877/107

Data publicació: 18/3/2022

Resultats de les proves de coneixements de català i/o castellà

Resultats prova de coneixements de català de les proves selectives subgrup A2, torn lliure

Data publicació: 06/04/2022

PROCÉS SELECTIU FASE OPOSICIÓ
Primer exercici

Convocatòria al primer exercici de les proves selectives subgrup A2, torn lliure

Data publicació: 18/3/2022


Nota del tribunal: Publicació de la plantilla correctora del primer exercici del torn lliure

Plantilla correctora del primer exercici, torn lliure

Data publicació: 29/03/2022


Resultats primer exercici de les proves selectives subgrup A2, torn lliure

Data publicació: 06/04/2022

Segon exercici

Convocatòria al segon exercici de les proves selectives subgrup A2, torn lliure

Data publicació: 06/04/2022


Resultats segon exercici de les proves selectives subgrup A2, torn lliure

Data publicació: 12/05/2022

Tercer exercici

Convocatòria al tercer exercici de les proves selectives subgrup A2, torn lliure

Data publicació: 12/5/2022


Resultats tercer exercici de les proves selectives subgrup A2, torn lliure

Data publicació: 24/05/2022


PROCÉS SELECTIU FASE CONCURS (Valoració mèrits)

Valoració provisional i definitiva de la fase de concurs

Valoració de la fase de concurs de les proves selectives subgrup A2, torn lliure

Data publicació: 12/5/2022

QUALIFICACIONS FINALS i VALORACIÓ PRÈVIA AL PERÍODE DE PRÀCTIQUES

Qualificacions finals i relació de persones que han obtingut la puntuació més alta fins arribar al nombre de places de la convocatòria

 

 

 

 

 

Valoració prèvia al període de pràctiques

Qualificacions finals i persones que han obtingut la puntuació més alta de les proves selectives subgrup A2, torn lliure

Data publicació: 24/05/2022


 

Relació de persones aspirants que queden exemptes de realitzar el període de pràctiques i són declarades aptes de les proves selectives subgrup A2, torn lliure

Data publicació: 24/05/2022

PERÍODE DE PRÀCTIQUES

Resultat període de pràctiques

RESULTAT CONVOCATÒRIA

RESULTAT

Llista de persones aprovades de les proves selectives subgrup A2, torn lliure

Data publicació: 24/05/2022


RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-1427/210  per la qual es fa públic el nomenament com a funcionaris o funcionàries de carrera de les persones aspirants aprovades en les proves selectives per a l’accés a l’escala de gestió (subgrup A2), places de prevenció, de la UPC, DOGC núm.8680, de data 1 de juny de 2022

DOGC en castellano

Data publicació: 1/06/2022