Comparteix:

Convocatòria proves selectives accés escala d'ajudants d'arxius, biblioteques i museus (subgrup A2)

Torn lliure

La informació i la comunicació dels tràmits i actes administratius del procés de selecció, de les proves i dels resultats es publicarà en aquesta pàgina.

A efectes de comunicacions el Tribunal de les proves té la seu al Servei de Desenvolupament Professional, planta 3a. de l'edifici Vèrtex, plaça Eusebi Güell, 6, 08034 Barcelona amb correu electrònic de contacte sdp.concursospas@upc.edu

 

                                                                DADES DE CONVOCATÒRIA                                                              

 

Bases de la convocatòria
Resol. 1166/2021, de 20 de setembre publicada al DOGC núm. 8513, de 30/9/2021


Publicació DOGC (text en català)
Publicación DOGC (texto en castellano)
Escala Ajudants d'arxius, biblioteques i museus (subgrup A2)
Torn Lliure

Perfil específic de la convocatòria i temari general i específic (Annex 1 de les bases)

 Total: 1 plaça

Perfil bibliotecari/ària en l'àmbit universitari públic

Data publicació: 1/10/2021

Competències personals requerides (Annex 2 de les bases) Competències personals del perfil de bibliotecari/ària

Data publicació: 1/10/2021

Accés formulari de sol·licitud Formulari de sol·licitud a la seu electrònica
(a partir del dia 1/10/2021 a les 10 hores)
Termini presentació sol·licituds De l'1 d'octubre fins el 29 d'octubre de 2021 a les 23:59 hores

Calendari dies inhàbils 2021

Llista provisional de persones admeses i excloses

Resolució 1643/2021, de 22 de desembre

Data publicació: 23/12/2021


Accedeix al Registre electrònic per fer al·legacions fins el dia 19 de gener de 2022


Motius d'exclusió als processos selectius

Llista provisional de persones exemptes de realitzar l'exercici de coneixements de català i les que han de fer la prova de coneixements de català

Resolució 1644/2021, de 22 de desembre

Data publicació: 23/12/2021


Titulacions equivalents als certificats de nivell de català

Accedeix al Registre electrònic per fer al·legacions fins el dia 19 de gener de 2022

Constitució tribunal, data, hora i lloc 10 de febrer de 2022 a les 10:00 hores. Telemàtica

 

Composició del tribunal

Tribunal titular:

President:   Dídac Martínez Trujillo
Secretària:  Cristina Domínguez Muñoz
Vocals:        Jaume Fusté Pratdesaba       
                     Marta López Vivancos
                     Neus Salleras Grau

 

Suplents:

President:   Miquel Codina Vila
Secretari:    Angels Garcia Pedrero
Vocals:        Elena Galindo Gil
                     Jordi Prats Prat
                     Raquel Miguel Gay

 

Tribunal constituït el 10/02/2022 :

President:   Dídac Martínez Trujillo
Secretària:  Cristina Domínguez Muñoz
Vocals:        Jaume Fusté Pratdesaba       
                     Marta López Vivancos
                     Neus Salleras Grau

Llista definitiva de persones admeses i excloses                             

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-719/76

Data publicació: 4/3/2022

Llista de persones exemptes i persones convocades a la realització de la prova de coneixements de català

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-720/77

Data publicació: 4/3/2022

PROCÉS SELECTIU FASE OPOSICIÓ
Primer exercici

Convocatòria al primer exercici de les proves selectives subgrup A2, torn lliure

Data publicació: 8/3/2022


Nota del tribunal: Publicació de la plantilla correctora del primer exercici del torn lliure


Plantilla correctora del primer exercici, torn lliure

Data publicació: 15/03/2022


Resultats primer exercici de les proves selectives subgrup A2, torn lliure

Data publicació: 18/03/2022

Segon exercici

Convocatòria al segon exercici de les proves selectives subgrup A2, torn lliure

Data publicació: 18/03/2022


Resultats segon exercici de les proves selectives subgrup A2, torn lliure

Data publicació: 13/04/2022

Tercer exercici

Convocatòria al tercer exercici de les proves selectives subgrup A2, torn lliure

Data publicació: 13/4/2022


Resultats tercer exercici de les proves selectives subgrup A2, torn lliure

Data publicació: 28/04/2022

PROCÉS SELECTIU FASE CONCURS (Valoració mèrits)

Valoració provisional i definitiva de la fase de concurs

Valoració de la fase de concurs de les proves selectives subgrup A2, torn lliure

Data publicació: 13/4/2022

QUALIFICACIONS FINALS i VALORACIÓ PRÈVIA AL PERÍODE DE PRÀCTIQUES

Qualificacions finals

 

 

 

 

 

 

Valoració prèvia al període de pràctiques

Qualificacions finals torn lliure

Data Publicació: 2/05/2022

 

Relació de persona que ha obtingut la puntuació més alta fins arribar al nombre de places de la convocatòria torn lliure

Data Publicació: 2/05/2022

 

Relació d'aspirant que queda exempta de realitzar el període de pràctiques i és declarada apta

Data Publicació: 2/05/2022

PERÍODE DE PRÀCTIQUES

Resultat període de pràctiques

RESULTAT CONVOCATÒRIA

RESULTAT

Llista de persona aprovada torn lliure

Data Publicació: 2/05/2022

 

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-1426/209, per la qual es fa públic el nomenament com a funcionaris o funcionàries de carrera de la persona aspirant aprovada en les proves selectives per a l’accés a l’escala d’ajudants d’arxius, biblioteques i museus (subgrup A2), de la UPC, DOGC núm. 8680, de data 1 de juny de 2022.

DOGC en castellano

Data Publicació: 1/06/2022