Vés al contingut (premeu Retorn)

Convocatòria proves selectives accés escala de gestió (subgrup A2)

Torn de promoció interna

La informació i la comunicació dels tràmits i actes administratius del procés de selecció, de les proves i dels resultats es publicarà en aquesta pàgina.

A efectes de comunicacions el Tribunal de les proves té la seu al Servei de Desenvolupament Professional, planta 3a. de l'edifici Vèrtex, plaça Eusebi Güell, 6, 08034 Barcelona amb correu electrònic de contacte sdp.concursospas@upc.edu.

 

                                                                DADES DE CONVOCATÒRIA                                                              

 

 

Bases de la convocatòria

Resol. 1470/2019, de 20 de setembre publicada al DOGC núm. 7969, de 27/9/2019

Resolución en castellano

Correcció d'errades al temari (català y castellano) (obriu en una finestra nova)(publicada16/12/19)


Publicació DOGC (català)

Publicación DOGC (castellà)

Correcció d'errades publicació DOGC en català

Corrección de erratas en el DOGC en castellano

Escala

De gestió (subgrup A2)
Places convocades

Total de places: 30

Torn

Promoció interna

Procediment presentació de la sol·licitud
Accés formulari de sol·licitud

Formulari d'inscripció

Termini presentació sol·licituds

Del 28 de setembre fins el 25 d'octubre de 2019 inclòs

Calendari dies inhàbils 2019

Llista provisional de persones admeses i excloses

Resolució 1926/2019, de 20 de novembre (obriu en una finestra nova)

Publicada 20/11/2019

Motius d'exclusió

Seu electrònica

Constitució tribunal, data i lloc

 Dia 22 de novembre de 2019 a les 9:30 hores a l'Edifici Omega (Campus Nord)

 

Composició del tribunal

Tribunal constituït:
President:   Pedro Serrano Garcia
Secretària:  Nuria Pla Ferrer
Vocals:         Ana Belen Cortinas Abad
             Cristina Domínguez Muñoz   
             Carmen López Arboles
Suplents:
President:   Carlos Laffitte Orti
Secretària:  Susana Morente Gil
Vocals:         Marta Carbonell Formiguera
             Àngels Garcia Pedrero  
             Tomás Ruiz Granados

Llista definitiva de persones admeses i excloses                              

Resolució 2150/2019, de 19 de desembre(obriu en una finestra nova)

 Publicada 20/12/2019

PROCÉS SELECTIU FASE OPOSICIÓ

Segon exercici

Convocatòria del tribunal per a la realització del segon exercici

Publicada: 14/02/2020

 

Resultats provisionals de la primera part del segon exercici del torn de promoció interna

Publicat: 3/03/2020

 

NOTA DEL TRIBUNAL (publicada 12/03/2020):

S'informa a les persones interessades que la publicació de la llista provisional de resultats de la segona part del segon exercici es preveu publicar a partir del proper dia 20 de març de 2020

 

Resultats provisionals de la segona part del segon exercici del torn de promoció interna

Publicat: 20/03/2020

Rectificació d'errada material als Resultats provisionals de la segona part del segon exercici del torn de promoció interna

Publicat: 23/03/2020


Nota informativa del tribunal als resultats provisionals de la segona part del segon exercici

Publicada: 05/06/2020

 

Resultats definitius de la primera part del segon exercici del torn de promoció interna

Publicat: 29/06/2020

 

Resultats definitius de la segona part del segon exercici del torn de promoció interna

Publicat: 16/09/2020

Tercer exercici

Convocatòria del tribunal per a la realització del tercer exercici

Publicada: 21/09/2020

 

Resultats provisionals del tercer exercici del torn de promoció interna

Publicat: 9/11/2020

 

Resultats definitius del tercer exercici del torn de promoció interna

Publicat: 14/12/2020

 

QUALIFICACIONS FINALS
Qualificacions finals
RESULTAT CONVOCATÒRIA

Resultat

Llista de persones aprovades

Publicada: 19/3/2020


RESOLUCIÓ 486/2021, de 13 d’abril, publicada en el DOGC 8390 de data 20/04/2021, per la qual es fa públic el nomenament com a funcionaris o funcionàries de carrera de les persones aspirants aprovades en les proves selectives per a l’accés a l’escala de gestió (subgrup A2), de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Publicada: 20/4/2020