Comparteix:

Convocatòria proves selectives accés escala tècnica de gestió (subgrup A1) Torn de promoció interna

Torn promoció interna

La informació i la comunicació dels tràmits i actes administratius del procés de selecció, de les proves i dels resultats es publicarà en aquesta pàgina.

A efectes de comunicacions el Tribunal de les proves té la seu al Servei de Desenvolupament Professional, planta 3a. de l'edifici Vèrtex, plaça Eusebi Güell, 6, 08034 Barcelona amb correu electrònic de contacte sdp.concursospas@upc.edu.

 

                                                                DADES DE CONVOCATÒRIA                                                              

 

Bases de la convocatòria

Resol. 427/2021, de 29 de març publicada al DOGC núm. 8381, de 7/4/2021


Publicació DOGC (text en català)
Publicación DOGC (texto en castellano)
Escala Tècnica de gestió (subgrup A1)
Torn Promoció interna
Perfil de les competències organitzatives genèriques de les places (Annex 2 de les bases) Perfil de les competències genèriques

Data publicació: 7/4/2021

Itineraris de les places amb el temari específic i referències normatives

 

(Annex 2 de les bases)

 

Total: 30 places

Data publicació: 7/4/2021

Accés formulari de sol·licitud Formulari de sol·licitud a la seu electrònica (a partir del dia 8/4/2021 a les 8 hores)
Termini presentació sol·licituds Del 8 d'abril fins el 5 de maig de 2021 a les 23:59 hores

Calendari dies inhàbils 2021

Llista provisional de persones admeses i excloses

Resolució 997/2021, de 12 de juliol

Data publicació: 14/7/2021

 

Accedeix al Registre electrònic per fer al·legacions fins el dia 28 de juliol de 2021


Motius d'exclusió als processos selectius

Constitució tribunal, data i lloc  17 de setembre de 2021 a les 9:30 hores. Telemàtica.

 

Composició del tribunal

Tribunal titular:

President:   Víctor Cullell Tebe
Secretària:  Maria González Alvarez
Vocals:        Ana Belen Cortinas Abad           
                     Cristina Domínguez Muñoz
                     Adela Ortiz Ortiz

Suplents:

President:   Carlos Laffitte Orti
Secretari:    Sergio Canet Prado
Vocals:        Marta Carbonell Formiguera  

                     Maria Angeles García Pedrero
                     Luz Alberola Pérez

 

Tribunal constituït:

President:   Víctor Cullell Tebe
Secretària:  Maria González Alvarez
Vocals:        Marta Carbonell Formiguera           
                     Cristina Domínguez Muñoz
                     Adela Ortiz Ortiz

 

Llista definitiva de persones admeses i excloses                             

Resolució 1268/2021, de 13 d'octubre

Data publicació: 13/10/2021

Motius d'exclusió als processos selectius

PROCÉS SELECTIU FASE OPOSICIÓ
Segon exercici

Convocatòria al segon exercici de les proves selectives subgrup A1, torn promoció interna

Data publicació: 14/10/2021


Resultats segon exercici de les proves selectives subgrup A1, torn promoció interna

Data publicació: 17/12/2021


Tercer exercici

Convocatòria al tercer exercici de les proves selectives subgrup A1, torn promoció interna 

Data publicació: 21/1/2022


Resultats tercer exercici de les proves selectives subgrup A1, torn promoció interna

Data publicació: 1/4/2022

QUALIFICACIONS FINALS
Qualificacions finals

 

 

Qualificacions finals torn promoció interna

Data Publicació: 29/04/2022

 

Relació de persones que han obtingut la puntuació més alta fins arribar al nombre de places de la convocatòria torn promoció interna

Data Publicació: 29/04/2022

RESULTAT CONVOCATÒRIA

RESULTAT

Llista de persones aprovades torn promoció interna

Data Publicació: 29/04/2022

 

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-1425/208, per la qual es fa públic el nomenament com a funcionaris o funcionàries de carrera de la persones aspirants aprovades en les proves selectives per a l’accés a l’escala (subgrup A1), de la UPC, DOGC núm. 8680, de data 1 de juny de 2022.

DOGC en castellano

Data Publicació: 1/06/2022

 

DOGC 8753 - 15.9.2022 de correcció d'errades en el text en català

DOGC 8753 de corrección de erratas del texto  en castellano