Comparteix:

Convocatòria proves selectives accés escala administrativa (subgrup C1) Torn de promoció interna i torn de promoció interna per a la integració de personal laboral fix

Torn promoció interna i Torn promoció interna per a la integració de personal laboral fix

La informació i la comunicació dels tràmits i actes administratius del procés de selecció, de les proves i dels resultats es publicarà en aquesta pàgina.

A efectes de comunicacions el Tribunal de les proves té la seu al Servei d'Accés i Provisió, planta 3a. de l'edifici Vèrtex, plaça Eusebi Güell, 6, 08034 Barcelona amb correu electrònic de contacte concursospas.saip@upc.edu.

 

                                                                DADES DE CONVOCATÒRIA                                                              

 

Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-3767/490 publicada al DOGC 8814, de 16/12/2022

 

Publicació DOGC (text en català)
Publicación DOGC (texto en castellano)
Escala Administrativa (subgrup C1)
Torns

Promoció interna

Promoció interna per a la integració de personal laboral fix

Perfil genèric de les places (Annex 1 bases):

competències organitzatives específiques

 

Total: 92 places en torn promoció interna i 15 places en torn de promoció interna per a la integració de personal laboral fix

Perfil genèric de les places

Data publicació: 16/12/2022

 

Accés formulari de sol·licitud Formulari de sol·licitud a la seu electrònica a partir del dia 19 de desembre de 2022
Termini presentació sol·licituds Del 19 de desembre de 2022 al 17 de gener de 2023 a les 23:59 hores

 

Llista provisional de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-399/33

Data publicació: 3/2/2023

 

 

Motius d'exclusió als processos selectius

Constitució tribunal, data, hora i lloc 13 de febrer de 2023 a les 10 hores a la sala 208 de l'edifici Vèrtex

 

Composició del tribunal

Tribunal titular:

Presidenta:Silvia Soriano Muzas
Secretària: Cristina Domínguez Muñoz
Vocals:       Elisa Capellades Sánchez       
                    Ramón Miralles Marsa
                    Concepción Girona Vázquez

 

Tribunal Suplent:

Presidenta: Anna Serra Hombravella
Secretària:  Àngels García Pedrero
Vocals:        Marc Buñesch Rocafort       
                     Maria Paloma Ferrer Calvo
                     M.Ángel Gonzalvo Sancho           
Tribunal constituït (13/2/2023)

Presidenta:Silvia Soriano Muzas
Secretària: Cristina Domínguez Muñoz
Vocals:       Elisa Capellades Sánchez       
                    Ramón Miralles Marsa
                    Concepción Girona Vázquez

Llista definitiva de persones admeses i excloses                             

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-662/86

Data publicació: 24/2/2023

PROCÉS SELECTIU FASE OPOSICIÓ
Primer i únic exercici: Curs selectiu

Convocatòria a la realització del primer mòdul del primer exercici - curs selectiu

Data publicació: 24/2/2023

 

Convocatòria a prova del primer mòdul del primer exercici - curs selectiu

Data publicació: 31/3/2023

 

Relació de persones que han superat el % d'assistència requerit a la formació del primer mòdul  i convocatòria a les aules de realització de la prova d'avaluació del primer mòdul del primer exercici - curs selectiu

Data publicació: 14/4/2023


Resultats de valoració de la prova d'avaluació del primer mòdul formatiu del primer exercici - curs selectiu

Data publicació: 4/5/2023

 

Convocatòria a la realització del segon mòdul del primer exercici - curs selectiu

Data publicació: 11/5/2023

 

Convocatòria a prova del segon mòdul del primer exercici - curs selectiu

Data publicació: 12/6/2023

 

Relació de persones que han superat el % d'assistència requerit a la formació del segon mòdul  i convocatòria a les aules de realització de la prova d'avaluació del segon mòdul del primer exercici - curs selectiu

Data publicació: 15/6/2023

 

Resultats de valoració de la prova d'avaluació del segon mòdul formatiu del primer exercici - curs selectiu

Data publicació: 4/7/2023

 

Qualificacions finals del primer exercici - curs selectiu de l'oposició

Data publicació: 28/7/2023

RESULTAT CONVOCATÒRIA

RESULTAT


Relació de persones que han obtingut la puntuació més alta de l'oposició fins arribar al nombre de places de la convocatòria

Data publicació: 12/9/2023

 

Llista de persones aprovades de l'oposició

Data publicació: 12/9/2023

 

RESOLUCIÓ 103_SAiP_PTGAS-2023-3585/38, per la qual es fa públic el nomenament com a funcionaris o funcionàries de carrera de les persones candidates aprovades en les proves selectives per a l’accés a l’escala administrativa (subgrup C1), en torn de promoció interna, publicada al DOGC núm. 9024 - 20.10.2023

 

DOGC núm. 9024 en castellano

Data publicació: 20/10/2023