Comparteix:

Resol. 2023-4591/75

Us informem que en data 28 de desembre de 2023 ha estat publicada al BOE, la resolució núm. 2023-4591/75, per la qual es convoca un concurs d'accés a una plaça del cos docent de Titular d'Universitat.

Aquesta convocatòria es fa a l'empara del que disposa l'article 207 dels Estatut, l'Acord del Consell de Govern CG/2023/09/34 de 19 de desembre de 2023 pel qual s'aprova la convocatòria d'un concurs de selecció de professorat funcionari al cos docent de Titular d'Universitat.

A continuació disposeu de les dades de la convocatòria, així com un calendari dels diferents terminis del procés de selecció, en cas de dubte disposeu del correu electrònic concursospdi.saip@upc.edu.

Dades de la convocatòria
(concursos al cos docent de Titular d'Universitat)

Aquest calendari només té efectes orientatius, pot variar en funció de les circumstàncies de desenvolupament del procés selectiu i en cap cas genera una expectativa de dret.

Per fer una consulta presencial o bé presentar la documentació d'un concurs cal demanar CITA PRÈVIA a l'adreça electrònica de contacte.

A efecte de comunicacions i altres incidències, les comissions d’accés tenen la seu al Servei d'Accés i Provisió - concursos PDI, planta 3 de l’edifici Vèrtex, plaça Eusebi Güell, 6, 08034 Barcelona. Es poden enviar per correu electrònic a l’adreça , a l’assumpte s’hi ha d’especificar “Concursos PDI Funcionari”.