Comparteix:

Resol. 452/2021, de 12 d'abril

Us informem en data 16 d'abril de 2021 ha estat publicada al DOGC la resolució núm. 452/2021 de 12 d'abril, per la qual es convoquen concursos per a la contractació de professorat agregat.

Aquesta convocatòria es fa a l'empara del que disposa l'article 207 dels Estatut, l’Acord del Consell de Govern CG/2021/01/28, de 25 de febrero por el cual se aprueba la convocatoria de concursos de la categoría de profesorado Agregado.

A continuació disposeu de les dades de la convocatòria, així com un calendari dels diferents terminis del procés de selecció, en cas de dubte disposeu del correu electrònic concursos.pdi.apo@upc.edu.

Dades de la convocatòria
(concurs a la categoria de professorat agregat)

Aquest calendari només té efectes orientatius, pot variar en funció de les circumstàncies de desenvolupament del procés selectiu i en cap cas genera una expectativa de dret.

 • Període de presentació de sol·licituds
  (inclou la documentació curricular -
  historial acadèmic i professional i projecte docent i investigador)
  termini: de l'17 d'abril fins al 6 de maig de 2021
 • Com presentar la sol·licitud
 • Relació provisional de persones admesos i excloses
  Data publicació: 21/05/2021
 • Relació definitiva de persones admeses i excloses
  Data de publicació: 2 de juny de 2021
 • Període de resolució dels concursos
  Les comissions de selecció disposaran d'1 mes per a la realització dels concursos a partir del dia següent de la publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses.
 • Signatura del contracte
  El Servei de Personal contactarà amb les persones candidates proposades mitjançant correu electrònic per informar de la convocatòria de la signatura del contracte així com de la necessitat de presentar alguna documentació que sigui necessària per a la seva contractació.

Per fer una consulta presencial o bé presentar la documentació d'un concurs cal demanar CITA PRÈVIA a l'adreça electrònica de contacte.

A efecte de comunicacions i altres incidències, les comissions d’accés tenen la seu a l'Àrea de Personal i Organització, planta 3 de l’edifici Vèrtex, plaça Eusebi Güell, 6, 08034 Barcelona. Es poden enviar per correu electrònic a l’adreça concursos.pdi.apo@upc.edu, a l’assumpte s’hi ha d’especificar “Concursos PDI Laboral permanent -Agregat”.