Comparteix:

Resol. 1213/2019 de 16 de juliol

Us informem que en data 22 d'agost de 2019  ha estat publicada al DOGC, la resolució núm. 1213/2019 de 16 de juliol, per la qual es convoquen concursos per a la contractació de professorat agregat.

Aquesta convocatòria es fa a l'empara del que disposa l'article 207 dels Estatut, l'Acord CG/2018/05/19, de 21 de juny de 2018 i CG/2019/03/34, de 24 de maig de 2019 del Consell de Govern, pels quals s’aproven la convocatòria de concursos de selecció de la categoria de professorat agregat.

A continuació disposeu de les dades de la convocatòria, així com un calendari dels diferents terminis del procés de selecció, en cas de dubte disposeu del correu electrònic concursos.pdi.apo@upc.edu.

 

Dades de la convocatòria
(concursos a la categoria de professorat agregat)

 • Període de presentació de sol·licituds
  (inclou la documentació curricular -
  historial acadèmic i professional i projecte docent i investigador)
  termini: del 03 de setembre de 2019 fins al 02 d'octubre de 2019
    
 • Presentació de la sol·licitud (base 3 de la convocatòria)
 • Relació provisional de persones admesos i excloses
  Data de publicació: 17 d'octubre de 2019
    • Període de presentació d'al·legacions  a la relació provisional de persones admeses i excloses
     Data prevista: del 18 d'octubre de 2019 fins al 27 d'octubre de 2019
 • Relació definitiva de persones admeses i excloses
  Data de publicació: 31 d'octubre de 2019

 • Període de resolució dels concursos
  Les comissions de selecció disposaran de 15 dies hàbils per a la realització dels concursos a partir del dia següent de la publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses.
 • Signatura del contracte
  El Servei de Personal contactarà amb les persones candidates proposades mitjançant correu electrònic per informar de la convocatòria de la signatura del contracte així com de la necessitat de presentar alguna documentació que sigui necessària per a la seva contractació.

A efecte de comunicacions i altres incidències, les comissions d’accés tenen la seu a l'Àrea de Personal i Organització, planta 3 de l’edifici Vèrtex, plaça Eusebi Güell, 6, 08034 Barcelona. Es poden enviar per correu electrònic a l’adreça concursos.pdi.apo@upc.edu, a l’assumpte s’hi ha d’especificar “Concursos PDI Laboral permanent -Agregat”.