Comparteix:

Resol. 2022-2025/113

Us informem que en data 18 de juliol de 2022 ha estat publicada al DOGC la resolució núm. 2022-2025/113, per la qual es convoquen concursos públics per a l’accés a places de professorat agregat en règim de laboral amb caràcter permanent i amb dedicació a temps parcial.

Aquesta convocatòria es fa a l'empara del que disposa l'article 207 dels Estatut, l’Acord CG/2022/05/32 de 5 de juliol, del Consell de Govern, pel qual s'aprova la convocatòria d’un concurs de la categoria de professorat agregat

A continuació disposeu de les dades de la convocatòria, així com un calendari dels diferents terminis del procés de selecció, en cas de dubte disposeu del correu electrònic concursos.pdi.apo@upc.edu.

Dades de la convocatòria
(concurs a la categoria de professorat agregat)

Aquest calendari només té efectes orientatius, pot variar en funció de les circumstàncies de desenvolupament del procés selectiu i en cap cas genera una expectativa de dret.

 • Període de presentació de sol·licituds
  termini: del 19 al 31 de juliol i de l'1 al 7 de setembre
 • On presentar la sol·licitud i documentació
 • Relació provisional de persones admesos i excloses
  Data de publicació: 24/10/2022

  • Període per presentar al·legacions
   del 25/10/2022 fins al 03/11/2022
  • Com presentar-la : on-line - seu electrònica-
 • Relació definitiva de persones admeses i excloses
  Data de publicació: 08/11/2022
 • Període de resolució dels concursos
  Data prevista de resolució: a partir de la data de publicació de la relació definitiva d'admesos i exclosos fina al 18 de desembre de 2022.
 • Signatura del contracte
  El Servei de PDI contactarà amb les persones candidates proposades mitjançant correu electrònic per informar de la convocatòria de la signatura del contracte així com de la necessitat de presentar alguna documentació que sigui necessària per a la seva contractació.

Per fer una consulta presencial o bé presentar la documentació d'un concurs cal demanar CITA PRÈVIA a l'adreça electrònica de contacte.

A efecte de comunicacions i altres incidències, les comissions d’accés tenen la seu al Servei de PDI - Concursos PDI, planta 3 de l’edifici Vèrtex, plaça Eusebi Güell, 6, 08034 Barcelona. Es poden enviar per correu electrònic a l’adreça concursos.pdi.apo@upc.edu, a l’assumpte s’hi ha d’especificar “Concursos PDI Laboral permanent -Agregat”.