Comparteix:

Resol. 2023-895/19

Us informem en data 24 de març de 2023 ha estat publicada al DOGC la resolució núm. 2023-895/19, per la qual es convoca un concurs públic per a l'accés a una plaça de professorat agregat en règim de laboral amb caràcter permanent i amb dedicació a temps complet.


Aquesta convocatòria es fa a l'empara del que disposa l'article 207 dels Estatut, l’Acord del Consell de Govern Consell de Govern  CG/2022/07/12 de 19 de desembre, pel qual s’aprova la convocatòria de concursos de la categoria de professorat Agregat.

A continuació disposeu de les dades de la convocatòria, així com un calendari dels diferents terminis del procés de selecció, en cas de dubte disposeu del correu electrònic concursos.pdi.apo@upc.edu.

Dades de la convocatòria
(concurs a la categoria de professorat agregat)

Aquest calendari només té efectes orientatius, pot variar en funció de les circumstàncies de desenvolupament del procés selectiu i en cap cas genera una expectativa de dret.

 • Període de presentació de sol·licituds
  termini: del 25 de març al 13 d'abril de 2023
 • On presentar la sol·licitud i documentació
 • Relació provisional de persones admeses i excloses
  Data de publicació: 21 d'abril de 2023
  • Període per presentar al·legacions
   del 22 d'abril al 2 de maig de 2023
  • Com presentar-la : on-line - seu electrònica-
 • Relació definitiva de persones admeses i excloses
  Data de publicació: 10 de maig de 2023
 • Període de resolució dels concursos
  Les comissions de selecció disposaran d'1 mes per a la realització dels concursos a partir del dia següent de la publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses.
 • Signatura del contracte
  El Servei de PDI contactarà amb les persones candidates proposades mitjançant correu electrònic per informar de la convocatòria de la signatura del contracte així com de la necessitat de presentar alguna documentació que sigui necessària per a la seva contractació.

Per fer una consulta presencial o bé presentar la documentació d'un concurs cal demanar CITA PRÈVIA a l'adreça electrònica de contacte.

A efecte de comunicacions i altres incidències, les comissions d’accés tenen la seu al Servei de PDI, planta 3 de l’edifici Vèrtex, plaça Eusebi Güell, 6, 08034 Barcelona. Es poden enviar per correu electrònic a l’adreça concursos.pdi.apo@upc.edu, a l’assumpte s’hi ha d’especificar “Concursos PDI Laboral permanent -Agregat”.