Comparteix:

Resol. 13/2020 de 9 de gener

Us informem que en data 10 de gener de 2020 ha estat publicada, la resolució núm. 13/2020 de 9 de gener, per la qual es convoquen processos selectius de creació i/o ampliació de borses de treball per a la categoria de professorat associat.

A continuació disposeu de les dades de la convocatòria, així com un calendari dels diferents terminis del procés de selecció.

Dades de la convocatòria

Calendari provisional 

Aquest calendari només té efectes orientatius, pot variar en funció de les circumstàncies de desenvolupament del procés selectiu i en cap cas genera una expectativa de dret

 • Període de presentació de sol·licituds 
  Fins el 29 de gener de 2020 (inclòs)
 • Relació provisional de persones admeses i excloses
  Document ajuda - candidats ordenats per ordre alfabètic
  Data de publicació: 7 de febrer de 2020
  Motius d'exclusió i com esmenar-los

  Període de presentació de reclamacions a la relació provisional
  Data de presentació: del 10 al 21 de febrer de 2020 (ambdós inclosos)
  Formulari reclamació - per seu electrònica (desactivat)
 • Relació definitiva de persones admeses i excloses
  Document ajuda - candidats ordenats per ordre alfabètic
  Data de publicació: 28 de febrer de 2020
 • Període de resolució dels concursos
  Dates previstes: del 2 al 31 de març de 2020
  D'acord amb la resolució 903/2020 de 10 de juny, el període ha estat ampliat fins el 15 de juliol de 2020.
 • ATENCIÓ PRESENCIAL DURANT LES FASES DE DESCONFINAMENT

  D'acord amb les mesures organitzatives previstes en l'Annex V de l'Acord de Consell de Govern 2020/03/03, de 14 maig pel qual s'aprova el Pla de desconfinament i reactivació progressiva de l'activitat, incorporat per Acord del Consell de Govern 2020/03/04, de 3 de juny, pel qual s'aproven les mesures organitzatives per al procés de reincoporació progressiva a les Fases 2 i 3, mentre estiguin en vigor aquests Fases,

  L'atenció presencial  (lliurament d'actes, consulta d'expedients etc.) es realitzarà mitjançant cita prèvia.

  La cita es sol·licitarà adreçant un correu electrònic  a concursos.pdi.apo@upc.edu exposant breument el motiu de l'atenció requerida a fi i efecte d'estimar la durada.

  En un termini màxim d'un dia laborable es contestarà informant de la data i hora establerta per a l'atenció presencial.

  Atès que aquests sistema s'implementa per tal de modular els accessos i evitar aglomeracions de persones, es requereix puntualitat.
 • Les relacions ordenades de les persones candidates declarades aptes seran publicades al tauler d'anuncis d'aquesta pàgina web a partir del 15 de setembre de 2020
 • A efectes de comunicacions i altres incidències, les comissions d’accés tenen la seu a l'Àrea de Personal i Organització, planta 3 de l’edifici Vèrtex, plaça Eusebi Güell, 6, 08034 Barcelona. Es poden enviar per correu electrònic a l’adreça , a l’assumpte s’hi ha d’especificar “Concursos PDI Laboral Temporal- Associat-borsa”.