Comparteix:

Convocatòria

Resol. 635/2015, concursos associats (curs 2015-2016)

Us informem que en data 22 d'abril de 2015 ha estat publicada, la resolució núm. 635/2015 de 21 d'abril, per la qual es convoquen concursos públics per a la contractació de professorat associat.

Aquesta convocatòria es fa a l'empara del que disposa l'article 207 dels Estatuts, de l'Acord 31/2015 del Consell de Govern, pel qual s'aprova l'encàrrec docent per al curs 2015-2016, i de l'Acord de la Comissió Permanent del Consell de Govern, de 20 d'abril de 2015 (per delegació Acord 37/2015), pel qual s'aprova la convocatòria de concursos de professorat associat a temps parcial (curs 2015-2016).

A continuació disposeu de les dades de la convocatòria, així com un calendari dels diferents terminis del procés de selección, en cas de dubte disposeu dels canals propis del nostre Servei.

Dades de la convocatòria

Calendari

 A efecte de comunicacions i altres incidències, les comissions d’accés tenen la seu al Servei de Desenvolupament Professional, planta 3 de l’edifici Vèrtex, plaça Eusebi Güell, 6, 08034 Barcelona. Es poden enviar per correu electrònic a l’adreça sdp.concursos@upc.edu, a l’assumpte s’hi ha d’especificar “Concursos PDI Laboral Temporal- Associat”.