Comparteix:

195-97 i 195-98

Cap Unitat Suport Institucional i Relacions Externes FIB  i Tècnic/a Administració

DADES DE LA PLAÇA
Nom i codi de la places

Cap Unitat Suport Institucional i Relacions Externes FIB. Codi 195-97

Tècnic/a d'Administració. Codi 195-98

Unitat UTG Àmbit TIC Campus Nord
Jornada Partida

Perfil específic   

Perfil específic plaça 195-97 (Annex1 bases)

Perfil específic plaça 195-98 (Annex 2 bases)

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-1710/249

Publicació: 16/6/2022

Sol·licitud Formulari electrònic per fer la sol·licitud del 17 al 29 de juny de 2022 i adjuntar la documentació requerida a la base segona
Termini de presentació de sol·licituds Del 17 al 29 de juny de 2022
Llista provisional i definitiva de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-2000/272

Publicació: 07/7/2022

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 18 de juliol de 2022 

Motius d'exclusió als processos selectius

Constitució del tribunal, data i lloc 25 de juliol de 2022 a les 10 hores telemàtica
Composició tribunal

Jaume Fusté Pratdesaba

Sara Pérez Rodríguez

Juan Carlos Flores Milan

Felicidad Barrio Zayas

Lara Aguila Feijoo

Convocatòria a prova i publicació de criteris

Publicació de criteris i convocatòria a prova

Publicació: 06/9/2022

Resultats primera fase i convocatòria a entrevista plaça 195-97

Resultats primera fase i convocatòria a entrevista plaça 195-97

Publicació: 19/9/2022

Qualificacions finals plaça 195-97

Qualificacions finals plaça 195-97

Publicació: 27/9/2022

Qualificacions finals plaça 195-98

Qualificacions finals plaça 195-98

Publicació: 27/9/2022

RESULTAT FINAL

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-2775/358

Publicació: 27/9/2022