Comparteix:

152-08

Tècnic/a

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la plaça Tècnic/a
Codi concurs 152-08
Unitat Servei de Suport a la Recerca i la Innovació
Perfil genèric Tècnic/a de gestió nivell 2 (F)
Número de la RLT 71024841
Escala Tècnic-a de gestió/gestió
(Subgrup A1/A2)
Compl.específic / nivell "R" / nivell 22
Jornada Partida

Perfil específic   

Perfil específic de la plaça (Annex1)

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-506/50

Publicació: 18/2/2022

Sol·licitud

Sol·licitud Promoció Horitzontal

Accedeix al Registre electrònic

Termini de presentació de sol·licituds

Del 21 de febrer al 2 de març de 2022

Llista de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-786/93

Publicació: 11/3/2022

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el 22 de març 

Motius d'exclusió als processos selectius

 

Constitució del tribunal, data i lloc

prevista mes de març 2022

RESULTAT FINAL

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-924/114

Publicació: 25/3/2022