Comparteix:

133-33

Cap Unitat de Comptabilitat

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la plaça Cap Unitat de Comptabilitat
Codi concurs 133-33
Unitat CTT- Servei de Gestió Econòmica R+D
Perfil genèric Cap 2 nivell 2 (F)
Escala Tècnica de gestió/gestió  (Subgrup A1/A2)
Compl.específic / nivell "L"/ nivell 24
Jornada Partida
Perfil específic    Perfil específic plaça (annex1 bases)
DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-1512/191

Publicació: 2/5/2023

Sol·licitud Formulari electrònic per fer la sol·licitud del 3 al 12 de maig de 2023 i adjuntar la documentació requerida a la base segona
Termini de presentació de sol·licituds Del 3 al 12 de maig de 2023
Llista provisional de persones admeses i excloses RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-1753/218

Publicació: 17/5/2023

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 26 de maig

Motius d'exclusió als processos selectius

Llista definitiva de persones admeses i excloses

 La llista provisional de persones admeses i   excloses esdevé definitiva.

 

Constitució del tribunal, data i lloc 14 de juny de 2023 a les 10 hores de forma telemàtica

Composició tribunal

Núria Pla Ferrer

Carlos Laffitte Orti

Francisco Javier Sánchez Gonzalo

Felicidad Barrio Zayas

Carme Fernández Gutiérrez  

Criteris de valoració i convocatòria a prova

Criteris de valoració i convocatòria a prova

Publicació: 22/6/2023

Valoració de la primera fase, segona fase i qualificacions finals

Valoració de la primera fase, segona fase i qualificacions finals

Publicació: 17/7/2023

RESULTAT FINAL

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-2590/303

Publicació: 17/7/2023