Comparteix:

133-34

Tècnic/a d'Administració

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la plaça Tècnic/a d'administració
Codi concurs 133-34
Unitat CTT- Servei de Gestió Econòmica Recerca i
Innovació
Perfil genèric Tècnic/a de gestió nivell 3 (F)
Escala Gestió/administratiu-iva  (Subgrup A2/C1)
Compl.específic / nivell "T"/ nivell 20
Jornada Partida
Perfil específic    Perfil específic plaça (annex1 bases)
DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-1850/232

Publicació: 24/5/2023

Sol·licitud Formulari electrònic per fer la sol·licitud del 25 de maig al 6 de juny de 2023 i adjuntar la documentació requerida a la base segona
Termini de presentació de sol·licituds Del 25 de maig al 6 de juny de 2023
Llista provisional de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-2009/255

Publicació: 9/6/2023

 

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 20 de juny

Motius d'exclusió als processos selectius

Llista definitiva de persones admeses i excloses

La llista provisional de persones admeses i excloses esdevé definitiva.

 

Constitució del tribunal, data i lloc

Composició tribunalRESULTAT FINAL

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-2258/280

Publicació: 23/6/2023