Comparteix:

195-87

Tècnic/a

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la plaça Tècnic/a
Codi concurs 195-87
Unitat UTG Àmbit TIC Campus Nord
Perfil genèric Tècnic/a de gestió nivell 2 (F)
Número de la RLT 70000739
Escala Tècnic-a de gestió/gestió (Subgrup A1/A2)
Compl.específic / nivell "R" / nivell 22
Jornada Partida

Perfil específic   

Perfil específic de la plaça (Annex1)

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Bases de la convocatòria

Resolució 1518/2021, de 23 de novembre

Publicació: 26/11/2021

Sol·licitud

Sol·licitud Promoció Horitzontal

Accedeix al Registre electrònic

Termini de presentació de sol·licituds

Del 29 de novembre al 10 de desembre de 2021

Llista de persones admeses i excloses

Resolució 1603/2021, de 15 de desembre

Publicació: 16/12/2021

Constitució del tribunal, data i lloc

4 de febrer de 2022 a les 12:30 hores telemàtica

Composició tribunal

Carlota Bragós Valentines
Maria Sara Pérez Rodríguez
Marta Carbonell Formiguera
Felicidad Barrio Zayas
Carmen López Arboles
Convocatòria a prova i publicació de criteris

Convocatòria a prova i publicació de criteris

Publicació: 8/2/2022

Data i lloc de la prova 15 de febrer de 2022. Edifici Vèrtex. Plaça Eusebi Güell, 6. 08034 Barcelona
Convocatòria a entrevista En cas de superar la prova es realitzarà a continuació.
RESULTAT FINAL

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-615/54

Publicació: 21/2/2022