Vés al contingut (premeu Retorn)

Concurs Estabilització places de Tècnic-a de taller i laboratori

Torn lliure

La informació i la comunicació dels tràmits i actes administratius del procés de selecció, de les proves i dels resultats es publicarà en aquesta pàgina.

A efectes de comunicacions el Tribunal de les proves té la seu al Servei de Desenvolupament Professional, planta 3a. de l'edifici Vèrtex, plaça Eusebi Güell, 6, 08034 Barcelona amb correu electrònic de contacte sdp.concursospas@upc.edu.

 

                                                                DADES DE LA CONVOCATÒRIA                                                              

 

 

Bases de la convocatòria

Resol. 55/2021, de 13 de gener publicada al DOGC núm. 8320, de 19/1/2021


Publicació DOGC (català)

Publicación DOGC (castellano)

Relació de places convocades de tècnic/a de taller i laboratori

Annex 1 de les Bases convocatòria

Perfils de grup 1 de tècnic/a de taller i laboratori:

 

 

Total 6 places

UTG Àmbit Camins

UTG Campus Vilanova

UTG Àmbit Arquitectura St Cugat

UTG Àmbit Enginyeria Industrial de Bcn

UTG Campus Diagonal-Besòs

Perfils de grup 2 de tècnic/a de taller i laboratori:

 

 

Total 10 places

UTG Àmbit Camins

UTG Campus Manresa

UTG Àmbit Enginyeria Industrial de Bcn

UTG Campus Terrassa

UTG Campus Diagonal-Besòs

Perfils de grup 3 de tècnic/a de taller i laboratori:

 

 

Total 19 places

UTG Àmbit Camins

UTG Campus Baix Llobregat

UTG Campus Vilanova

UTG Àmbit Enginyeria Industrial de Bcn

UTG Campus Terrassa

UTG Campus Diagonal-Besòs

UTG Àmbit TIC Campus Nord

Procediment presentació de la sol·licitud

Instruccions per presentar la sol·licitud


Sol·licitud de participació i accés al registre telemàtic

Sol·licitud

Accés al registre electrònic

Termini de presentació de sol·licituds

Del 19 de gener fins el dia 1 de febrer de 2021 a les 23:59 h

Calendari dies inhàbils 2021

Llista provisional de persones admeses i excloses

Resolució 205/2021, d'11 de febrer

Data publicació: 12/2/2021

 

Motius d'exclusió

Accedeix al registre electrònic per fer al·legacions termini 23 de febrer de 2021

Llista provisional de persones exemptes i de persones que hauran de fer la prova de coneixements de llengua catalana i/o castellana

Resolució 206/2021, d'11 de febrer

Data publicació: 12/2/2021

 

Accedeix al registre electrònic per fer al·legacions termini 23 de febrer de 2021

Constitució tribunal, data i lloc

11 de febrer de 2021. Reunió telemàtica

 Composició del tribunal

Membres titulars:

 

President:   Pedro Serrano Garcia
Secretària:  Mireia Oltra Díez
Vocals:        
 • Oscar Poncelas López      
 • Cristina Domínguez Muñoz
 • Jordi Calm Medina
 • Maria Nuria Vives Casas              

 

Membres suplents:

 

President:   Carlos Laffitte Orti
Secretària:  Judith Cardelús Castells

Vocals:

 • Xavier Ruiz Jove
 • Maria Ángeles Garcia Pedrero
 • Susana Martin Coyo
 • Alexandre Canturri Ruiz

 Tribunal constituït (en data 11/2/2021)

President:   Pedro Serrano Garcia
Secretària:  Mireia Oltra Díez
Vocals:        
 • Oscar Poncelas López      
 • Cristina Domínguez Muñoz
 • Jordi Calm Medina
 • Maria Nuria Vives Casas 

Llista definitiva de persones admeses i excloses                             

Resolució 272/2021, de 24 de febrer

Data publicació: 25/2/2021

Llista definitiva de persones exemptes i de persones convocades a la realització de la prova de coneixements de llengua catalana i/o castellana

Resolució 273/2021, de 24 de febrer

Data publicació: 25/2/2021

Prova i resultats de les proves de coneixements de llengua catalana i/a castellana

Convocatòria al primer i segon exercicis de la primera fase de proves de capacitat i coneixements de català

Data publicació: 17/3/2021


Resultat de la prova de coneixements de llengua catalana

Data publicació: 19/4/2021

DESENVOLUPAMENT I VALORACIÓ DEL CONCURS
PRIMERA FASE: PROVES DE CAPACITAT

Primer exercici: qüestionari de coneixements test i/o de resposta breu

Convocatòria al primer i segon exercici de la primera fase de proves de capacitat i de coneixements de català

Data publicació: 17/3/2021


Resultat 1er exercici estabilització T.L

Data publicació: 19/4/2021

Segon exercici: supòsit pràctic professional

Resultat 2n exercici estabilització T.L

Data publicació: 17/5/2021

Tercer exercici: entrevista personal

Convocatòria al tercer exercici de la primera fase de proves de capacitat

 Data publicació: 31/5/2021


Resultat 3er exercici estabilització T.L

Data publicació: 30/6/2021


Rectificació errada material del resultat 3er exercici estabilització T.L

Data publicació: 8/7/2021


Nota Informativa del Tribunal

 Data publicació: 1/6/2021

SEGONA FASE: VALORACIÓ DELS MÈRITS

Valoració de la segona fase mèrits

Resultats valoració mèrits estabilització T.L

 Data publicació: 31/5/2021


Resultats valoració DEFINITIVA mèrits estabilització T.L

 Data publicació: 23/6/2021

QUALIFICACIONS FINALS

 Qualificacions finals

 

Resultat puntuació final estabilització T.L

Data publicació: 20/7/2021

RESULTAT DE LA CONVOCATÒRIA

 Resultat final

Resolució 1069/2021, de 26 de juliol

Data publicació: 26/7/2021