Comparteix:

188-123

Tècnic/a de Taller i Laboratori

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la plaça Tècnic/a de Taller i Laboratori 
Codis places 188-123
Unitat UTG Àmbit Enginyeria Industrial de Barcelona
Perfil genèric Tècnic/a de taller i laboratori nivell 3
Grup 3
Complement lloc treball O
Jornada Tarda
Perfil específic (requisits i competències)

Perfil 188-123 (annex 1 de les Bases)

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-1709/248

Publicada: 22/6/2022


Publicació DOGC núm.8693 (català)

Publicación DOGC núm. 8693 (castellano)

Termini de presentació de sol·licituds

Del 22 de juny al 6 de juliol de 2022

Accediu al formulari del registre electrònic i adjunteu la documentació requerida a la base quarta de la convocatòria

Llista provisional de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-2112/280

Publicada: 14/7/2022

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 25 de juliol 

Motius d'exclusió als processos selectius

Llista definitiva de persones admeses i excloses

 RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-2419/314

Publicada: 29/7/2022

Membres del tribunal

Josep Farré Llados

Joan Rull Duran

Felicidad Barrio Zayas

Francisco Ruiz Nieto

Diego Campanario Rodríguez

Data constitució tribunal

 9 de setembre de 2022 a les 12 hores telemàtica

Convocatòria a prova/es

Criteris de valoració del concurs. Convocatòria a la primera part de la prova i convocatòria a la prova de llegua catalana.

Publicada: 7/10/2022

Valoració prova de llengua catalana, valoració de la primera part de la prova i convocatòria a la segona part de la prova

Valoració prova de llengua catalana, valoració de la primera part de la prova i convocatòria a la segona part de la prova

Publicada: 31/10/2022

Data convocatòria a la segona part de la prova 4 de novembre de 2022
Valoració de la segona part de la prova i convocatòria a entrevista

Valoració de la segona part de la prova i convocatòria a entrevista

Publicada: 8/11/2022

Data convocatòria a entrevista 14 de novembre de 2022
Valoracions entrevista i Qualificacions finals

Valoracions entrevista i Qualificacions finals

Publicada: 24/11/2022

RESULTAT FINAL

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-3578/466

Publicada: 24/11/2022