Comparteix:

160-105 i 16 places d'Auxiliar de Serveis

Responsable Serveis de Recepció i 16 places d'Auxiliar de Serveis
DADES DE LA PLAÇA
Nom de la places

Responsable Serveis de Recepció

16 places Auxiliar de Serveis

Codi plaça i Unitat plaça Responsable Serveis Recepció 160-105 per a la Coordinació del Campus Nord
Codi places i Unitats places Auxiliar de Serveis Relació de places d'Auxiliar de serveis
Perfil específic plaça 160-105 (requisits i competències) Perfil plaça 160-105 (annex 1 de les bases)
Perfil específic places Auxiliar de Serveis (requisits i competències)

Perfil places Auxiliar de Serveis (annex 2 bases)

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-1927/245

Publicada: 31/5/2023

Termini de presentació de sol·licituds

De l'1 al 13 de juny de 2023

Sol·licitud Formulari electrònic per fer la sol·licitud de l'1 al 13 de juny de 2023 i adjuntar la documentació requerida a la base tercera de la convocatòria
Llista provisional de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-2155/269

Publicada: 19/6/2023

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 28 de juny de 2023

Motius d'exclusió als processos selectius

Llista definitiva de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-2404/294

Publicada: 5/7/2023

Constitució del tribunal 14 de juliol de 2023 a les 10 hores de forma telemàtica
Composició del tribunal

Montserrat Mestres Romeu

Antonio Lázaro Romero

Felicidad Barrio Zayas

Roser Martínez Murillo

Miquel Monfort Tort

Convocatòria prova plaça 160-105

Convocatòria a prova

Publicada: 28/7/2023

Valoracions de la prova i convocatòria entrevista

Valoracions prova i convocatòria a entrevista

Publicada: 29/9/2023

Valoració de mèrits i qualificacions finals 16 places d´Auxiliar de Serveis

Valoració de mèrits i qualificacions finals 16 places d´Auxiliar de Serveis

Publicada: 25/7/2023

Valoració entrevista i qualificacions finals 160-105

Valoració entrevista i qualificacions finals 160-105

Publicada: 18/10/2023

RESULTAT FINAL

16 PLACES 

D´AUXILIAR DE SERVEIS

RESOLUCIÓ 103_SAiP_PTGAS-2023-2862/6

Publicada: 25/7/2023

RESULTAT FINAL PLAÇA 160-105 Responsable Serveis Recepció

RESOLUCIÓ 103_SAiP_PTGAS-2023-3610/40

Publicada: 18/10/2023