Vés al contingut (premeu Retorn)

195-113

Responsable SIC
DADES DE LA PLAÇA
Nom de la plaça

Responsable SIC

Codi plaça 195-113
Unitat

UTG Àmbit TIC Campus Nord

Perfil específic plaça (requisits i competències)

Perfil 195-113 (annex 1 de les bases)

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-2523/301

Publicada: 12/7/2023

Termini de presentació de sol·licituds

Del 13 al 24 de juliol de 2023

Sol·licitud Formulari electrònic per fer la sol·licitud del 13 al 24 de juliol de 2023 i adjuntar la documentació requerida a la base tercera de la convocatòria
Llista provisional de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 103_SAiP_PTGAS-2023-2889/10

Publicada: 26/7/2023

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 6 de setembre de 2023

Motius d'exclusió als processos selectius

Llista definitiva de persones admeses i excloses

La llista provisional de persones admeses i excloses esdevé definitiva.

Constitució del tribunal 15 de setembre de 2023 a les 12 hores de forma telemàtica
Composició del tribunal

Rosa Maria Martin Santiago

Josep Maria Haro Sánchez

Felicidad Barrio Zayas

Andrés Arco León

Amador Álvarez Jiménez
Criteris de valoració i convocatòria prova

Convocatòria prova

Publicada: 21/9/2023

Valoracions de la prova i convocatòria entrevista

Valoracions de la prova i convocatòria entrevista

Publicada: 4/10/2023

Valoracions entrevista i Qualificacions finals

Valoracions entrevista i qualificacions finals

Publicada: 18/10/2023

RESULTAT FINAL

RESOLUCIÓ 103_SAiP_PTGAS-2023-3696/41

Publicada: 18/10/2023

motius exclusio.png