Comparteix:

188-141

Tècnic/a en Informàtica i Comunicacions

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la plaça

Tècnic/a en Informàtica i Comunicacions

Codi plaça 188-141
Unitat

UTG Àmbit Enginyeria Industrial de Barcelona

Perfil específic plaça (requisits i competències)

Perfil 188-141 (annex 1 de les bases)

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-979/128

Publicada: 17/3/2023

Termini de presentació de sol·licituds

Del 20 al 29 de març de 2023

Sol·licitud Formulari electrònic per fer la sol·licitud del 20 al 29 de març de 2023 i adjuntar la documentació requerida a la base tercera de la convocatòria
Llista provisional de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-1184/159

Publicada: 13/4/2023

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 24 d'abril de 2023

Motius d'exclusió als processos selectius

Llista definitiva de persones admeses i excloses La llista provisional de persones admeses i excloses esdevé definitiva.
Constitució del tribunal 10 de maig de 2023 a les 10 hores de forma telemàtica
Composició del tribunal Maria Elena Galindo Gil
Eulàlia Font Llado

Felicidad Barrio Zayas

Diego Francisco Campanario Rodríguez

Susana Martin Coyo
Convocatòria prova

Convocatòria a prova

Publicada: 22/5/2023

Valoracions de la prova i convocatòria entrevista En cas de superar la prova, es farà l'entrevista el mateix dia de la prova
Qualificacions finals

Qualificacions finals

Publicada: 15/6/2023

RESULTAT FINAL

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-2132/264

Publicada: 15/6/2023