Comparteix:

072-01

Tècnic/a Staff

Tota la informació (publicació de llistes, preselecció de persones, convocatòria de prova i/o entrevista,...) es publicarà en aquest apartat considerant que s'ha fet la notificació a les persones interessades

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Nom de la plaça Tècnic/a Staff
Codi de la plaça 072-01
Destinació Àrea de Personal Docent i Investigador
Perfil genèric Tècnic/a Staff nivell 1
Escala Tècnic/a de gestió (subgrup A1)
Perfil específic (competències) i condicions del lloc de treball

Perfil de la plaça (annex 1 de les bases)

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Bases de la convocatòria

Resolució 1270/2021, de 13 d'octubre

Publicació:  13.10.2021

Sol·licitud

Sol·licitud de participació a la convocatòria per presentar a la seu electrònica

Termini de presentació de sol·licituds

Del 14 al 27 d'octubre de 2021

Accediu al registre electrònic i adjunteu la sol·licitud i la documentació requerida a les bases de la convocatòria

Llista provisional de persones admeses i excloses Resolució 1392/2021, de 2 de novembre

Publicació:  3.11.2021

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional

Titulacions equivalents als certificats de nivell de català

Motius d'exclusió als processos selectius

 

Composició Tribunal

Miquel Soriano Ibañez
Miriam Giménez Dapena
Carmen Martínez Álvarez
Cristina Domínguez Muñoz
Araceli González Garcia

Constitució tribunal, data i lloc 4 de novembre de 2021 a les 8:30 hores telemàtica
Llista definitiva de persones admeses i excloses Resolució 1453/2021, de 15 de novembre

Publicació:  17.11.2021

Desenvolupament del concurs i criteris de valoració Desenvolupament del concurs i criteris de valoració de la preselecció de currículums, de la prova i de l'entrevista

Publicació: 11/11/2021

Convocatòria a prova Persones candidates que han superat la preselecció de currículums i es convoquen a una prova selectiva

Publicació: 17/11/2021

Data i lloc prova 18 de novembre de 2021, a les 9:30 hores a l'Edifici Vèrtex, Plaça Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona
Persones que han superat la prova i es convoquen a una entrevista Persones candidates que han superat la prova i es convoquen a una entrevista selectiva

Publicació: 22/11/2021

Data i lloc entrevista 23 de novembre de 2021, a les 9:00 hores a l'Edifici Vèrtex, Plaça Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona

RESULTAT FINAL

Resolució 1532/2021, de 25 de novembre

Publicació: 26/11/2021