Comparteix:

033-11

Tota la informació (publicació de llistes, criteris de selecció, preselecció de persones, convocatòria de prova i/o entrevista,...) es publica en aquest apartat considerant que s'ha fet la notificació a les persones interessades
DADES DE LA PLAÇA
Nom de la plaça Tècnic/a
Codi concurs 033-11
Unitat Servei Contractació Administrativa i Compres
Perfil genèric Tècnic/a de gestió nivell 2
Perfil específic

Perfil específic plaça (Annex 1 de les Bases)

Publicació: 3/3/2021

Escala/nivell A2/ Nivell 22
Contracte Interinatge
Sou brut anual 37.200,80 €
Jornada          Partida de 35 hores
Lloc de treball Barcelona
DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Bases de la convocatòria


Resol.297/2021, 1 de març

Publicació: 3/3/2021

Sol·licitud

Sol·licitud per presentar al registre electrònic

Termini de presentació de sol·licituds

16 de març de 2021

Accediu al registre electrònic per adjuntar la sol·licitud i la documentació requerida

Llista provisional de persones admeses i excloses

Resolució 438/2021, de 6 d'abril

Publicació: 7/4/2021


Accediu al registre electrònic per fer les al·legacions fins el dia 16/4/2021


motius d'exclusió


Titulacions equivalents als certificats de nivell de català

Llista definitiva de persones admeses i excloses

Resolució 536/2021, de 22 d'abril

Publicació: 23/4/2021

 

Composició del tribunal

Jordi Grau Majó

Jordi Escola López

Maria González Álvarez

Felicidad Barrio Zayas

Asunción García Bardagí

Constitució del tribunal, data i lloc 8 d'abril de 2021 a les 10 hores telemàtica
CALENDARI
Desenvolupament del concurs, criteris de valoració

Desenvolupament del concurs, criteris de valoració

Publicació: 27/4/2021

Candidats que superen la preselecció del currículum i convocatòria a prova Candidats que superen la preselecció del currículum i convocatòria a prova

Publicació: 28/4/2021

Data i lloc prova

7 de maig. Edifici Vèrtex

Plaça Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona

Convocatòria a entrevista Persones que han superat la prova i es convoquen a una entrevista

Publicació: 14/5/2021

Data i lloc entrevista

 20 de maig de 2021 telemàticament

RESULTAT FINAL

Resolució 739/2021, de 25 de maig

Publicació: 27/5/2021