Comparteix:

192-81 i 192-82

Tècnic/a

Tota la informació (publicació de llistes, preselecció de persones, convocatòria de prova i/o entrevista,...) es publicarà en aquest apartat considerant que s'ha fet la notificació a les persones interessades

 

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la places 2 places de Tècnic/a
Codi de la plaça 192-81 i 192-82
Destinació UTG Campus Terrassa
Perfil genèric Tècnic/a de gestió nivell 2
Escala Gestió  (subgrup A2)
Perfil específic (competències) i condicions del lloc de treball

Perfil de la plaça 192-81 (annex 1 bases)

Perfil de la plaça 192-82 (annex 2 bases)

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-2569/333

Publicació: 14.9.2022

Sol·licitud

Formulari electrònic per fer la sol·licitud del 15 al 29 de setembre de 2022 i adjuntar la documentació requerida en el punt tercer de les bases

Termini de presentació de sol·licituds

Del 15 al 29 de setembre de 2022

Llista provisional de persones admeses i excloses RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-2885/369

Publicació: 5.10.2022

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 17 d'octubre

Titulacions equivalents als certificats de nivell de català

Motius d'exclusió als processos selectius

Constitució tribunal, data i lloc

24 d'octubre de 2022 a les 10 hores de forma telemàtica
Composició Tribunal

Elena Galindo Gil

Maria Mercedes Jiménez Lara

Maria Belén Calejo Méndez

Felicidad Barrio Zayas

Andreu Quesada Gómez

Llista definitiva de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-3133/392

Publicació: 24.10.2022

Desenvolupament del concurs i criteris de valoració

Desenvolupament del concurs i criteris de valoració

Publicació: 4.11.2022

Persones preseleccionades i convocatòria a prova

Persones preseleccionades i convocatòria a prova

Publicació:  7.11.2022

Puntuacions de la prova, persones que han superat la prova i es convoquen a una entrevista

Puntuacions de la prova, persones que han superat la prova i es convoquen a una entrevista

Publicació:  28.11.2022

Data i lloc de l'entrevista

1 de desembre de 2022

Edifici Vèrtex, plaça Eusebi Güell, 6

08034 Barcelona

Sala de reunions 208, 2a planta

Valoracions de l'entrevista i qualificacions finals

Valoracions de l'entrevista i qualificacions finals

Publicació:  22.12.2022

RESULTAT FINAL

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-3856/504

Publicació:  22.12.2022