Comparteix:

012-06

Tècnic/a d'Administració

Tota la informació (publicació de llistes, preselecció de persones, convocatòria de prova i/o entrevista,...) es publicarà en aquest apartat considerant que s'ha fet la notificació a les persones interessades

 

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la plaça Tècnic/a d'Administració
Codi de la plaça 012-06
Destinació Rectorat
Perfil genèric Tècnic/a de gestió nivell 3
Escala Administratiu/iva (subgrup C1)
Perfil específic (competències) i condicions del lloc de treball

Perfil de la plaça (annex 1 de les bases)

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-3260/411

Publicació: 4.11.2022

Sol·licitud

Formulari electrònic per fer la sol·licitud del 7 al 18 de novembre de 2022 i adjuntar la documentació requerida en el punt tercer de les bases

Termini de presentació de sol·licituds

Del 7 al 18 de novembre de 2022

Llista provisional de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-3682/484

Publicació: 1.12.2022

 

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 14 de desembre 

 

Titulacions equivalents als certificats de nivell de català

Motius d'exclusió als processos selectius

Llista definitiva de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-3847/502

Publicació: 22.12.2022

Constitució tribunal, data i lloc

25 de gener de 2023 a les 10 hores de forma telemàtica
Composició Tribunal

Ana Belen Cortinas Abad

Eva Grueso Gragera

Anna Serra Hombravella

Cristina Domínguez Muñoz

Miguel Angel Gonzalvo Sancho

Prova de coneixements de llengua catalana

Convocatòria a la realització de la prova de coneixements de llengua catalana

Publicació: 20.1.2023

 

Valoració de la prova de coneixements de llengua catalana

Publicació: 10.2.2023

Desenvolupament del concurs i criteris de valoració

Desenvolupament del concurs i criteris de valoració

Publicació: 10.2.2023

Persones preseleccionades i convocatòria a proves

Persones preseleccionades i convocatòria a prova

Publicació: 10.2.2023

Data i lloc de la prova

15 de febrer de 2023, edifici Vèrtex (Campus Nord)
Puntuacions de la prova, persones que han superat la prova i es convoquen a una entrevista

Qualificació de la prova, persones que han superat la prova i convocatòria a entrevista

Publicació: 1.3.2023

Data i lloc de l'entrevista 3 de març de 2023, edifici Vèrtex (Campus Nord)
Puntuacions de l'entrevista i qualificacions finals

Puntuacions de l'entrevista i qualificacions finals

Publicació: 13.3.2023

RESULTAT FINAL

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-868/108

Publicació: 13.3.2023

NOU RESULTAT FINAL

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-1258/168

Publicació: 18.4.2023