Comparteix:

131-03

Tècnic/a

Tota la informació (publicació de llistes, preselecció de persones, convocatòria de prova i/o entrevista,...) es publicarà en aquest apartat considerant que s'ha fet la notificació a les persones interessades

 

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la plaça Tècnic/a
Codi de la plaça 131-03
Destinació Servei de Gestió de la Innovació
Perfil genèric Tècnic/a de gestió nivell 1
Escala Tècnica de gestió (Subgrup A1)
Perfil específic (competències) i condicions del lloc de treball

Perfil de la plaça (annex 1 de les bases)

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-1847/231

Publicació: 24.5.2023

Sol·licitud

Formulari electrònic per fer la sol·licitud del 25 de maig al 8 de juny de 2023 i adjuntar la documentació requerida en la base quarta

Termini de presentació de sol·licituds

Del 25 de maig al 8 de juny de 2023

Llista provisional de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-2069/261

Publicació: 13/6/2023

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 22 de juny


Titulacions equivalents als certificats de nivell de català

Motius d'exclusió als processos selectius

Membres del tribunal

Carlos Laffitte Orti

Cristina Areste Solana

Manel Arrufat Albiol

Carla Mateo Lagé

Maria Carmen Asensio Castell

Constitució tribunal, data i lloc 30 de juny de 2023 a les 13 hores de forma telemàtica
Llista definitiva de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-2281/282

Publicada: 23/6/2023

Convocatòria prova de coneixements de llengua catalana

Convocatòria prova de català

Publicació: 27/6/2023

Valoracions de la prova de coneixements de llengua catalana

Valoració prova de català.

Publicada: 7/7/2023

Desenvolupament del concurs i criteris de valoració

Desenvolupament del concurs i criteris de valoració

Publicada: 10/7/2023

Persones preseleccionades i convocatòria a prova i entrevista

Persones preseleccionades i convocatòria a prova i entrevista

Publicada: 11/7/2023

Data i lloc de la prova i entrevista Data prevista el dia 20 de juliol 2023
Puntuacions i qualificacions finals

Valoració de la prova i qualificacions finals

Publicada: 27/7/2023

RESULTAT FINAL

RESOLUCIÓ 103_SAiP_PTGAS-2023-2879/9

Publicada: 27/7/2023