Comparteix:

Convocatòria extraordinària d’estabilització de l’ocupació temporal per a l’accés a diferents escales en torn lliure

Torn lliure

La informació i la comunicació dels tràmits i actes administratius del procés de selecció, de les proves i dels resultats es publicarà en aquesta pàgina.

A efectes de comunicacions el Tribunal de les proves té la seu al Servei de Desenvolupament Professional, planta 3a. de l'edifici Vèrtex, plaça Eusebi Güell, 6, 08034 Barcelona amb correu electrònic de contacte sdp.concursospas@upc.edu.

   

                                                                DADES DE CONVOCATÒRIA                                                              

 

Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-3953/515 publicada al DOGC 8822, de 29/12/2022

 

Publicació DOGC (text en català)
Publicación DOGC (texto en castellano)
Escales Escala tècnica de gestió (subgrup A1)
Escala de gestió (subgrup A2)
Escala d’ajudants d’arxius, biblioteques i museus (subgrup A2)
Escala administrativa (subgrup C1)
Escala auxiliar administrativa (subgrup C2)
Torn Lliure

Perfils específics dels concursos de mèrits (CM): 

Annex 1 bases: competències organitzatives específiques

 

Total: 19 places

Perfils Escala tècnica de gestió (A1)

Perfils Escala de gestió (A2)

Perfils Escala d'ajudants arxius, biblioteques i museus (A2)

Perfils Escala administrativa (C1)

Perfils Escala auxiliar administrativa C2

Publicació: 9/1/2023

Perfil específics dels concursos oposició (CO):

Annex 2 bases: competències organitzatives específiques,  competències tècniques i temari específic

 

Total: 8 places

Perfils Escala tècnica de gestió (A1)

Perfils Escala de gestió (A2)

Perfils Escala auxiliar administrativa C2

Publicació: 9/1/2023

Annex 3 bases: Temari general competències tècniques comunes per a tots els concursos oposició

Temari general competències tècniques per als concursos oposició

Publicació: 9/1/2023

Annex 4 bases: Competències personals

Competències personals valorades en la convocatòria

Publicació: 9/1/2023

Accés formulari de sol·licitud Formulari de sol·licitud a la seu electrònica a partir del dia 9 de gener de 2023
Termini presentació sol·licituds Del 9 de gener al 3 de febrer de 2023 a les 23:59 hores
Llista provisional de persones exemptes de realitzar l'exercici de coneixements de català i/o castellà i les que han de fer la prova de coneixements de català i/o castellà

 

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-793/106

Publicació: 9/3/2023

 

Accedeix al Registre electrònic per fer al·legacions des del dia 10 a partir de les 10 hores i fins el 23 de març de 2023

 

Titulacions equivalents als certificats de nivell de català

Llista provisional de persones admeses i excloses RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-795/107

Publicació: 9/3/2023

 

Accedeix al Registre electrònic per fer al·legacions des del dia 10 a partir de les 10 hores i fins el 23 de març de 2023

 

Motius d'exclusió als processos selectius

Constitució tribunal, data, hora i lloc

13 d'abril de 2023, a les 15 hores

sala de reunions 208, 2a planta de l'edifici Vèrtex

 

Composició del tribunal

Tribunal titular:

Presidenta: Anna Serra Hombravella
Secretària:  Cristina Domínguez Muñoz
Vocals:        Víctor Cullell Tebé           
                     Mercè Pascual Ibañez
                     Carmen López Árboles

 

Tribunal Suplent:

President:   Carlos Laffitte Orti
Secretària:  Àngels García Pedrero
Vocals:        Maria González Álvarez       
                     Jaume Fusté Pratdesaba
                     Tomàs Ruiz Granados           

 

Tribunal constituït en data 13/04/2023:

Presidenta: Anna Serra Hombravella
Secretària:  Cristina Domínguez Muñoz
Vocals:        Víctor Cullell Tebé           
                     Mercè Pascual Ibañez
                     Carmen López Árboles

Llista definitiva de persones admeses i excloses                             

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-1237/166

Data publicació: 18/4/2023

 

Llista definitiva de persones exemptes i persones convocades a la realització de la prova de coneixements de català i/o castellà

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-1238/167

Data publicació: 18/4/2023

 

Convocatòria prova de coneixements de llengua catalana

Convocatòria realització prova

Data publicació: 18/4/2023

Resultats de les proves de coneixements de català:

Dels concursos oposició

 

 

 

Dels concursos de mèrits

 

Valoració prova de català concursos oposició

Data publicació: 5/5/2023

 

Valoració prova de català concursos de mèrits

Data publicació: 2/6/2023

DESENVOLUPAMENT CONCURSOS DE MÈRITS
Valoració concursos de mèrits

Resultat de la valoració dels concursos de mèrits (CM)

Data de publicació:20/6/2023

 

Resultat de la valoració definitiva dels concursos de mèrits CM perfils núm. 16 i 19

Data de publicació: 25/10/2023

DESENVOLUPAMENT CONCURSOS OPOSICIÓ
Primer exercici

Convocatòria a la realització del primer exercici dels concursos-oposició

Data publicació: 11/5/2023

 

Nota publicació plantilla correctora del primer exercici

Plantilla correctora primer exercici

Data publicació: 31/5/2023

 

Resultats del primer exercici dels concursos-oposició

Data publicació: 8/6/2023

 

Segon exercici

 

Convocatòria a la realització del segon exercici dels concursos-oposició

Data de publicació: 20/6/2023

 

 

Resultats del segon exercici dels concursos-oposició

Data publicació: 12/7/2023

 

Tercer exercici

 

Convocatòria a la realització del tercer exercici dels concursos-oposició

Data de publicació: 7/7/2023

 

Resultats del tercer exercici dels concursos-oposició

Data publicació: 27/7/2023

 

Valoració de la fase d'oposició dels concursos-oposició (CO)

Resultats de la valoració de la fase d'oposició dels concursos-oposició

Data de publicació: 27/7/2023

Valoració de la fase de concurs

 

Resultat de la valoració dels mèrits de la fase de concurs dels concursos-oposició

Data de publicació: 20/6/2023

 

Resultat de la valoració definitiva dels mèrits de la fase de concurs del concurs-oposició perfil núm. 24

Data de publicació: 27/7/2023

 

Resultat de la valoració definitiva dels mèrits de la fase de concurs del concurs-oposició perfil núm. 24

Data de publicació: 25/10/2023

 

Qualificacions finals i valoració prèvia al període de pràctiques

 

Qualificacions finals dels concurs-oposició CO perfils núm. 20 al núm. 24

Data de publicació: 25/10/2023

 

Persones amb la puntuació més alta fins arribar al nombre de places dels perfils dels CO concurs-oposició

Data de publicació: 25/10/2023

 

Persones exemptes de realització del període de pràctiques dels perfils dels CO concurs-oposició

Data de publicació: 25/10/2023

 

Període de pràctiques

 

Persones que han de realitzar el període de pràctiques dels perfils dels CO concurs-oposició

Data de publicació: 25/10/2023

Resultat del període de pràctiques

Resultat del període de pràctiques

Data de publicació: 26/2/2024

 

RESULTAT CONCURSOS DE MÈRITS


Persones amb la puntuació més alta fins arribar al nombre de places dels perfils dels CM concursos de mèrits

Data de publicació: 25/10/2023

 

Llista de persones aprovades dels perfils dels CM concursos de mèrits

Data de publicació: 25/10/2023

 

RESOLUCIÓ 103_SAiP_PTGAS-2023-4369/64, per la qual es fa públic el nomenament com a funcionaris o
funcionàries de carrera de les persones candidates aprovades en els processos de selecció per concursos
de mèrits per a l’accés a diferents escales, en torn lliure, publicada al DOGC núm. 9053 - 1.12.2023

 

DOGC núm. 9053 en castellano

Data de publicació: 1/12/2023

 

RESULTAT CONCURSOS OPOSICIÓ

 


Primera llista de persones aprovades dels perfils dels CO concursos oposició

Data de publicació: 25/10/2023

 

RESOLUCIÓ 103_SAiP_PTGAS-2023-4369/64, per la qual es fa públic el nomenament com a funcionaris o
funcionàries de carrera de les persones candidates aprovades en els processos de selecció per concursos
oposició per a l’accés a diferents escales, en torn lliure, publicada al DOGC núm. 9053 - 1.12.2023

 

DOGC núm. 9053 en castellano

Data de publicació: 1/12/2023

 

Segona llista de persones aprovades dels perfils dels CO concursos oposició

Data de publicació: 26/02/2024

 

RESOLUCIÓ 103_SAiP_PTGAS-2023-1035/72, per la qual es fa públic el nomenament com a funcionària de carrera a la persona candidata aprovada en els processos de selecció per concursos oposició per a l’accés a l'escala de gestió subgrup A2, en torn lliure, publicada al DOGC núm. 9121 - 13.3.2024

 

DOGC núm. 9121 en castellano

Data de publicació: 13/3/2024