Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Convocatòries PAS / Convocatòries Concursos i Oposicions del PAS / Oposicions funcionari / Oposicions tècnica de gestió subgrup A1 / Torn Lliure / Convocatòria proves selectives accés escala tècnica de gestió (subgrup A1)

Convocatòria proves selectives accés escala tècnica de gestió (subgrup A1)

Torn lliure

La informació i la comunicació dels tràmits i actes administratius del procés de selecció, de les proves i dels resultats es publicarà en aquesta pàgina.

A efectes de comunicacions el Tribunal de les proves té la seu al Servei de Desenvolupament Professional, planta 3a. de l'edifici Vèrtex, plaça Eusebi Güell, 6, 08034 Barcelona amb correu electrònic de contacte sdp.concursospas@upc.edu.

 

                                                                DADES DE CONVOCATÒRIA                                                              

 

Bases de la convocatòria

Resol. 427/2021, de 29 de març publicada al DOGC núm. 8381, de 7/4/2021


Publicació DOGC (text en català)
Publicación DOGC (texto en castellano)
Escala Tècnica de gestió (subgrup A1)
Torn Lliure

 

Relació de llocs de treball i perfils específics: competències organitzatives, tècniques amb el temari i referències normatives

 

(Annex 1 de les bases)

 

Total: 23 places

Data publicació: 7/4/2021

 

Informació sobre la unitat d'adscripció i localitat dels llocs de treball i perfils específics

Data publicació: 21/4/2021

Competències tècniques generals per a totes les places. Marc legal.
(Annex 3 de les bases)
Temari general per a tots els perfils


Data publicació: 7/4/2021

Accés formulari de sol·licitud Formulari de sol·licitud a la seu electrònica (a partir del dia 8/4/2021 a les 8 hores)
Termini presentació sol·licituds Del 8 d'abril fins el 5 de maig de 2021 a les 23:59 hores

Calendari dies inhàbils 2021

Llista provisional de persones admeses i excloses

Resolució 997/2021, de 12 de juliol

Data publicació: 14/7/2021


Accedeix al Registre electrònic per fer al·legacions fins el dia 28 de juliol de 2021


Motius d'exclusió als processos selectius

Llista provisional de persones exemptes de realitzar l'exercici de coneixements de català i les que han de fer la prova de coneixements de català

Resolució 998/2021, de 12 de juliol

Data publicació: 14/7/2021


Titulacions equivalents als certificats de nivell de català

Constitució tribunal, data, hora i lloc 17 de setembre de 2021 a les 9:30 hores. Telemàtica.

 

Composició del tribunal

Tribunal titular:

President:   Víctor Cullell Tebe
Secretària:  Maria González Alvarez
Vocals:        Ana Belen Cortinas Abad           
                     Cristina Domínguez Muñoz
                     Adela Ortiz Ortiz

Suplents:

President:   Carlos Laffitte Orti
Secretari:    Sergio Canet Prado
Vocals:        Marta Carbonell Formiguera                       Maria Angeles García Pedrero
                     Luz Alberola Pérez

 

Tribunal constituït:

President:   Víctor Cullell Tebe
Secretària:  Maria González Alvarez
Vocals:        Marta Carbonell Formiguera           
                     Cristina Domínguez Muñoz
                     Adela Ortiz Ortiz
Llista definitiva de persones admeses i excloses                             

Resolució 1268/2021, de 13 d'octubre

Data publicació: 13/10/2021

Motius d'exclusió als processos selectius

Llista de persones exemptes i persones convocades a la realització de la prova de coneixements de català

Resolució 1269/2021, de 13 d'octubre

Data publicació: 13/10/2021

Motius d'exclusió als processos selectius

Resultats de les proves de coneixements de català i/o castellà

Resultats prova de coneixements de català convocatòria proves selectives subgrup A1 

Data publicació: 12/11/2021

PROCÉS SELECTIU FASE OPOSICIÓ
Primer exercici

Convocatòria al primer exercici de les proves selectives subgrup A1, torn lliure

Data publicació: 14/10/2021


Nota del tribunal: Publicació de la plantilla correctora del primer exercici del torn lliure

Plantilla correctora del primer exercici, torn lliure

Data publicació: 8/11/2021


Resultats primer exercici de les proves selectives subgrup A1, torn lliure

Data publicació: 12/11/2021

Segon exercici

Convocatòria al segon exercici de les proves selectives subgrup A1, torn lliure Perfils 3, 4 i 6

 

Convocatòria al segon exercici de les proves selectives subgrup A1, torn lliure Perfils 7 i 10

 

Convocatòria al segon exercici de les proves selectives subgrup A1, torn lliure Perfils 1, 2, 5, 8, 9, 11, 12, 13 i 14

Data publicació: 12/11/2021


Nota del tribunal: Els resultats del segon exercici dels diferents perfils del torn lliure es faran públics finalment a partir del dia 21 de gener de 2022

Data de publicació: 21 de desembre de 2021


Resultats segon exercici de les proves selectives subgrup A1, torn lliure

Data publicació: 21/1/2022


Tercer exercici

Convocatòria al tercer exercici de les proves selectives subgrup A1, torn lliure

Data publicació: 3/2/2022


Resultats tercer exercici de les proves selectives subgrup A1, torn lliure

Data publicació: 6/4/2022

PROCÉS SELECTIU FASE CONCURS (Valoració mèrits)

Valoració de la fase de concurs

Valoració de la fase de concurs de les proves selectives subgrup A1, torn lliure

Data publicació: 3/2/2022


RESOLUCIÓ de Rectificació de la Valoració de la fase de concurs de les proves selectives subgrup A1, torn lliure

Data publicació: 7/3/2022

QUALIFICACIONS FINALS i VALORACIÓ PRÈVIA AL PERÍODE DE PRÀCTIQUES

Qualificacions finals

 

 

 

 

 

 

Valoració prèvia al període de pràctiques

Qualificacions finals torn lliure

Data Publicació: 29/04/2022

 

Relació de persones que han obtingut la puntuació més alta fins arribar al nombre de places de la convocatòria torn lliure

Data Publicació: 29/04/2022

 

Relació d'aspirants que queden exempts de realitzar el període de pràctiques i són declarats aptes

Data Publicació: 29/04/2022

 

Relació d'aspirants que han de realitzar el període de pràctiques

Data Publicació: 29/04/2022

PERÍODE DE PRÀCTIQUES

 

Data inici període de pràctiques: 16 de maig de 2022

Resultat període de pràctiques

Valoració del període de pràctiques

Data Publicació: 25/07/2022

RESULTAT CONVOCATÒRIA

RESULTAT

Primera llista de persones aprovades torn lliure

Data Publicació: 29/04/2022

 

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-1425/208 per la qual es fa públic el nomenament com a funcionaris o funcionàries de carrera de les persones aspirants aprovades en les proves selectives per a l’accés a l’escala de gestió (subgrup A1) de la UPC, DOGC 8680, de data 1 de juny de 2022.

DOGC en castellano

Data publicació: 1/06/2022

 

Segona llista de persones aprovades torn lliure

Data Publicació: 25/07/2022

 

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-2374/311 per la qual es fa públic el nomenament com a funcionària de carrera de la persona aprovada pel tribunal que consta a la segona llista del torn lliure, en les proves selectives per a l’accés a l’escala de gestió (subgrup A1), de la UPC, DOGC 8680, de data 1 de juny de 2022.

DOGC en castellano

Data publicació: 1/09/2022

 

DOGC 8753 - 15.9.2022 de correcció d'errades en el text en català

DOGC 8753 de corrección de erratas del texto  en castellano

Data publicació: 15/09/2022