Vés al contingut (premeu Retorn)

Accés a les escales de personal funcionari de carrera

Accés

Per ingressar a les escales de personal funcionari de la Universitat Politècnica de Catalunya s'han de superar les proves selectives d'accés lliure que convoca la Universitat per a cada escala, per mitjà dels procediments d'oposició i concurs oposició.

Les escales de personal funcionari s'agrupen segons el nivell de la titulació exigida per poder accedir-hi en els següents grups i subgrups:

Subgrup A1: titulacions universitàries de grau o equivalent.

- Escala facultativa d'arxius, biblioteques i museus
- Escala tècnica de gestió

Subgrup A2: titulacions universitàries de  grau, diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.

- Escala d'ajudants d'arxius, biblioteques i museus
- Escala de gestió

Subgrup C1: titulació de batxillerat, formació professional de segon grau o equivalent.

- Escala administrativa

Subgrup C2: titulació de graduat en educació secundària obligatòria,  formació professional de primer grau o equivalent.

-Escala auxiliar administrativa

Índex