Comparteix:

Accés del personal interí

Accés

Per incorporar-se com a personal interí de la Universitat Politècnica de Catalunya  s'ha de participar i superar els processos selectius que es convoquin a tal efecte o a les convocatòries públiques per formar part de la Borsa de treball.

Índex